Articles

Multinationals zien geen verbetering in Belgisch investeringsklimaat

Multinationals plannen ook de volgende jaren in België verdere investeringen. Toch merkt een grote meerderheid op dat het Belgische investeringsklimaat verder in ongunstige richting evolueert.

Dat blijkt uit een enquête van Amcham Belgium, de Amerikaanse kamer van koophandel in België, bij ruim honderdtwintig bedrijven met een totaal van 75.000 werknemers in hun Belgische vestigingen. Vastgesteld werd dat de helft van de multinationals ook de volgende drie jaar investeringen in België plannen. Daarbij wordt vooral gewezen op troeven zoals een centrale ligging in Europa en de hoge opleiding en meertaligheid van de werknemers. Daarbij verwacht 71 procent een verdere groei van zijn Belgische omzet. Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat bij 40 procent van de ondervraagden de investeringen niet tot extra banen leiden. In de resterende groep verwacht slechts 4,5 procent de volgende drie jaar meer dan honderd nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, terwijl 91 procent maximaal vijftig bijkomende aanwervingen verwacht.

Loonkosten

Ook wordt erop gewezen dat 14 procent van de ondervraagde bedrijven de volgende jaren een inkrimping van de activiteiten verwacht. De beperkte ambities in de rekrutering moet volgens AmCham worden toegeschreven aan de hoge loonkosten. Volgens 64 procent vormt de arbeidkost – ondanks een taxshift en indexsprong – een hindernis voor extra investeringen in België. AmCham wijst erop dat België twintig jaar geleden tegenover zijn buurlanden een loonhandicap had van 16 procent. Over drie jaar zal die kloof zijn ingekrompen tot 10 procent, maar dat cijfer geeft anderzijds aan dat het probleem niet is opgelost. Daarnaast wordt ook gewezen op de hoge fiscale druk. Slechts 17 procent van de ondervraagde ondernemingen is van mening dat het Belgische investeringsklimaat de voorbije jaren is verbeterd. AmCham benadrukt tevens dat slechts een beperkt aantal nieuwe investeringen wordt gemeld en meestal alleen sprake is van een uitbreiding op bestaande sites. AmCham vraagt alvast ook een stabiel fiscaal regime op langere termijn, met behoud van de notionele intrestaftrek.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close