Articles

Na de Brexit… Gebrek aan jonge arbeidskrachten gijzelt Londen

De Britse regering moet na de brexit een betere strategie uitwerken om werknemers uit de Europese Unie aan te trekken. Die waarschuwing staat in een editoriaal van de Britse krant The Times.

Opgemerkt wordt daarbij dat inwijkelingen nodig zullen zijn om de vergrijzing van de Britse arbeidsbevolking op te vangen. Er wordt aan toegevoegd dat ook de Britse regering zich bijzonder goed bewust is van het probleem, maar toch worden volgens de krant onvoldoende inspanningen gedaan om een probleem op een efficiënte manier aan te pakken. Uiteindelijk zal Groot-Brittannië zich volgens The Times tegenover inwijkelingen mogelijk soepeler moeten opstellen dan voorlopig is gepland. “Amber Rudd, Brits minister van binnenlandse zaken, denkt aan een maatregel die de onmiddellijke schaarste op de Britse arbeidsmarkt zou moeten aanpakken wanneer het land de Europese Unie heeft verlaten en nieuwkomers niet meer zomaar het Britse grondgebied zullen kunnen betreden,” aldus The Times.

Ongunstig

“Rudd wil daarbij jongeren uit lidstaten van de Europese Unie toelaten in Groot-Brittannië aan de slag te gaan in sectoren zoals de retail en horeca, die grotendeels op buitenlandse arbeidskrachten steunen, zonder echter op sociale zekerheid beroep te kunnen doen of langer dan twee jaar in het land te blijven.” “Het voorstel biedt weinig voordelen,” waarschuwt de krant. “De maatregel zal immers geen enkele oplossing bieden voor de fundamentele problemen waarmee de Britse arbeidsmarkt na de scheiding met de Europese Unie zal worden geconfronteerd.” “Wel toont het voorstel het alarmerende gebrek aan visie van de Britse regering om het probleem van de immigratie op een efficiënte manier te benaderen.” “De voorwaarden voor het systeem zijn bovendien zo ongunstig dat slechts weinig kandidaten interesse zullen tonen. Diverse sectoren dreigen dan ook door een gebrek aan werknemers met een inkrimping geconfronteerd te zullen worden, met alle negatieve gevolgen vandien.” (mah)  

Tags
Show More
Close
Close