Sectors

Nagenoeg één op vijf digitale betalingen gebeurt mobiel

Wereldwijd werden tijdens de maand augustus 17,5 procent van de digitale betalingen uitgevoerd met een smartphone of tablet. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf Adyen, aanbieder van betaaloplossingen. In april van dit jaar hadden mobiele platformen slechts een aandeel van 13,8 procent in de wereldwijde digitale betalingen. De grootste groei werd opgetekend bij smartphones, die hun aandeel van 6,5 procent tot 9,2 procent zagen toenemen. Bij tablets werd een lichte groei met 0,9 procentpunt tot 8,3 procent opgetekend. Die cijfers geven aan dat smartphones een aandeel van 52,6 procent hebben in de wereldwijde mobiele betalingen, tegenover 46,8 procent tijdens de maand april.Opgemerkt wordt dat de kloof tussen de beide apparaten bijzonder opvallend is in Noord-Amerika, waar smartphones 10,8 procent van alle transacties vertegenwoordigden, terwijl het aandeel van tablets beperkt bleef tot 5,8 procent. In Zuid-Amerika, waar mobiele transacties nog relatief beperkt blijven, hadden tablets echter een marktaandeel van 2,8 procent, tegenover 1,4 procent voor smartphones. Uit het onderzoek blijkt verder dat Apple met zijn iPhone en iPad ongeveer driekwart van de mobiele betalingen voor zijn rekening neemt en 13,1 procent van de totale digitale transacties vertegenwoordigt, tegenover respectievelijk één kwart en 4,3 procent voor Android.De grotere toename van de betalingen met smartphones moet volgens Adyen wellicht worden toegeschreven aan het effect van de zomervakantie. “Op vakantiebestemmingen is een smartphone in het gebruik vaak handiger dan tablets,” merken de onderzoekers op. Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel van mobiele platformen in de aankoop van digitale content van 15 procent naar 16,5 procent is gestegen. Ook in de andere sectoren kon een groeiend marktpenetratie van de mobiele platformen worden opgetekend. Alleen bij de aankoop van games viel het aandeel van mobiele transacties van 9 procent naar 8,5 procent terug. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close