Articles

Navo-baas: “Wereld op gevaarlijkste punt in decennia’

De internationale veiligheid staat onder de grootste druk in een periode van meer dan dertig jaar. Dat zegt Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Noordatlantische Verdragsorganisatie (Navo), naar aanleiding van een nieuwe grootscheepse militaire oefening die Rusland en Wit-Rusland aan de grenzen van onder meer de Baltische Staten en Polen hebben gepland.

Bij die Russische oefeningen zouden naar westerse schattingen wellicht honderdduizend manschappen zijn betrokken. Tegelijkertijd betoogt Stoltenberg niet te geloven in een onmiddellijke bedreiging voor één van de lidstaten van de Navo en hij zegt dat de grotere defensie-uitgaven de westerse alliantie de voorbije jaren heeft versterkt. “De internationale veiligheid wordt met een toenemende onzekerheid geconfronteerd,” benadrukt Jens Stoltenberg tegenover de Britse krant The Guardian. “Er is immers sprake van een grote onvoorspelbaarheid. Bovendien wordt de situatie nog bemoeilijkt door een combinatie van verschillende uitdagingen die zich op hetzelfde ogenblik aandienen.” De topman van de Navo heeft het daarbij over de aanhoudende dreiging van het internationale terrorisme, het agressieve gedrag van Noord-Korea en de dreigende taal van diens leider Kim Jong-Un, instabiliteit en de keuze van Rusland om internationaal een meer assertieve politiek te voeren. Die combinaties hebben de wereld volgens Stoltenberg zonder twijfel gevaarlijker gemaakt.

Afspraken

Stoltenberg merkt op dat de Navo een defensieve troepenmacht heeft geïnstalleerd in Estland, Letland, Litouwen en Polen, aan de grenzen van het gebied waar Rusland zijn militaire oefeningen plant. De secretaris-generaal voegt eraan toe overtuigd te blijven van de veiligheid van Oost-Europa, maar hij erkent tevens bezorgd te zijn over de duidelijke weigering van Rusland om zich te schikken naar de internationale afspraken die rond grote militaire oefeningen zijn gemaakt. Wanneer bij die operaties meer dan 13.000 manschappen worden ingezet, moet immers toelating tot uitgebreide observaties – onder meer vanuit de lucht – worden gegeven, maar Rusland blijkt die afspraken niet te willen respecteren. “Rusland beweert dat bij de oefening minder dan 13.000 manschappen zijn betrokken, maar het verleden heeft bewezen dat die verklaringen niet altijd kloppen,” zegt Stoltenberg. “Ook bij de twee vorige grote Zapad-oefeningen lag het volume van de ingezette troepen veel hoger dan was aangegeven.” “De Navo respecteert steeds de gemaakte afspraken, maar Rusland heeft sinds het einde van Koude Oorlog nog nooit een oefening voor echte observatie opengesteld.” Baltische ramingen maken voor de nieuwe operatie gewag van ongeveer 100.000 soldaten. Poolse bronnen benadrukken dat de Russische legerleiding meer dan vierduizend treinwagons heeft opgevorderd om militair personeel naar het westen te kunnen overhevelen. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close