Economie

Netflix doodt ons liefdesleven

De televisieavond wordt steeds vaker ook tot in de slaapkamer verder verlengd. Daardoor dreigt bij vele koppels het liefdesleven sterk aan kwaliteit te zullen inboeten. Die waarschuwing komt uit een studie van wetenschappers aan de Lancaster University, op basis van een studie bij vierhonderd Britse gezinnen. De onderzoekers zeggen immers te hebben moeten vaststellen dat het elektriciteitsverbruik in de Britse huishoudens tot laat op de avond opmerkelijk hogere cijfers vertoont dan in het verleden.

Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de toenemende verslaving aan mediaplatformen zoals Netflix, iPlayer en YouTube.

Massale connectiviteit

“Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat de televisie-avond bij vele gezinnen merkelijk langer duurt dan in het verleden,” zegt onderzoeksleider Janine Morley, professor computerwetenschappen aan de Lancaster University. “Vermoed wordt dat bij vele koppels de tablet of laptop mee naar bed wordt genomen, zodat nog een aantal programma’s kunnen worden bekeken vooraleer in te slapen. “

“Wellicht gebeurt dat nadat de consumptie van het traditionele televisie-programmering is afgelopen. Er moet dan ook worden gevreesd dat deze streamingdiensten bij vele koppels ten koste gaan van het liefdesleven.”

De onderzoekers stelden daarbij vast dat het piekgebruik van het internet inmiddels moet worden gesitueerd tussen tien en elf uur in de avond.

Energie

Ook David Spiegelhalter, professor statistiek aan de University of Cambridge, waarschuwde eerder al dat koppels door het bekijken van televisieprogramma’s in bed veel minder interesse in vrijen zouden tonen.

Twee jaar geleden betoogde hij al dat de tanende interesse van de bevolking in seks moest worden toegeschreven aan de massale connectiviteit die door de moderne mediawereld wordt aangeboden in vergelijking met enkele jaren geleden, toen de televisie-avond meestal rond halfelf in de avond werd afgesloten.

De wetenschappers aan de Lancaster University merken tevens op dat de massale streaming ook de consumptie van elektriciteit gevoelig doet toenemen. Daardoor dreigt volgens hen een grotere druk te ontstaan op het nationale energienet.

“Op die manier zou het ook moeilijker kunnen worden om de volgende jaren tijdens winteravonden aan de piekvraag te blijven voldoen,” zegt professor Morley nog.

Show More
Close
Close