Economie

Niet enkel de beenruimte baart vliegtuigpassagiers zorgen, ook het toilet wordt almaar kleiner

Op vliegtuigen kan elke kubieke centimeter ruimtebesparing de rendabiliteit van de vluchten gevoelig opvoeren. Vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen proberen dan ook onafgebroken de efficiëntie-verbeteringen door te voeren. Dat heeft echter ook gevolgen gehad voor onder de meer de toiletten aan boord van de toestellen. Dat zegt Scott McCartney, luchtvaartspecialist van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

McCartney wijst er daarbij echter op dat de ingrepen ten koste gaan van het comfort van de reiziger. Die commentaren worden door de constructeurs en vliegtuigmaatschappijen echter gerelativeerd.

Inkomsten

“Reizigers hebben in toenemende klachten over de beperkte afmetingen van de toiletten aan boord van de vliegtuigen,” zegt Scott McCartney. “Sommige passagiers blijken zich in de nieuwe toiletten nog nauwelijks te kunnen bewegen. Bovendien zijn de wasbakken zo klein dat elke opfrisbeurt water overal in het rond doet spatten.”

McCartney benadrukt daarbij dat de sector zich weinig geneigd toont om informatie over het toiletten-beleid openbaar te maken. “Boeing wijst bij vragen terzake naar de luchtvaartmaatschappijen, maar daar wordt men meestal verzocht zich tot de constructeur te wenden,” aldus de luchtvaartspecialist. “Ook de ontwerper van de toiletten hult zich nagenoeg in stilzwijgen.”

Uit eigen metingen blijkt volgens McCartney dat de toiletten op oudere vliegtuigen op borsthoogte een breedte hadden van ongeveer 85 centimeter. “Op een aantal nieuwere toestellen is dat teruggebracht tot amper 65 centimeter,” betoogt. “Dat levert een ruimtebesparing op van ongeveer 20 procent.”

“Op die manier is men al goed op weg om, samen met een beperking van de beenruimte, in de passagiersruimte een extra rij zetels te kunnen inplannen. Die ingreep kan over de totale levensduur van een vliegtuig voor miljoenen dollar extra inkomsten aan ticketverkopen opleveren.”

Afweging

De luchtvaartsector relativeert echter de commentaren van McCartney. Onder meer Delta Air Lines zegt dat vliegtuigen met kleinere toiletten een aantal extra functies hebben – zoals zetels met stopcontacten en entertainment-voorzieningen – waaraan de reizigers een grotere waarde hechten. Ook Southwest Airlines zegt nog geen enkele klacht over de nieuwe afmetingen van de toiletten te hebben ontvangen.

Bij Rockwell Collins, fabrikant van de toiletten, wordt erop gewezen dat de veranderingen in het design aan de reiziger ook meer ruimte teruggeven. Kleinere toiletten zouden immers kunnen toelaten om in het passagiersgedeelte een grotere beenruimte aan te bieden.

“Men moet hier enkele minuten in een toilet tegenover enkele uren in een zetel afwegen,” aldus Trevor Skelly, vice-president van Rockwell Collins, tegenover de Wall Street Journal. “De reiziger besteedt meer tijd in zijn zetel dan in het toilet. Het comfort van de zetel moet dan ook prioriteit krijgen.”

Scott McCartney wijst erop dat Airbus een zestal jaar geleden begonnen is met de introductie van kleinere toiletten, nadat budgetmaatschappijen aandrongen op ingrepen om meer zetels in de toestellen te kunnen plaatsen. De gevestigde maatschappijen beslisten volgens hem al snel om dat voorbeeld te volgen.

“Bij de orders kan duidelijk een voorkeur voor de kleinere toiletten worden vastgesteld,” zegt Roser Roca Toha, marketing-directeur vliegtuig-interieurs bij Airbus. “De kleinere badkamers werden volgens ergonomische studies ontworpen om te kunnen voldoen aan 95 procent van de Amerikaanse mannen.”

Rolstoelgebruikers

Deze keuze zorgt volgens McCartney echter dat een gedeelte van de reizigers met ongemakken zal worden geconfronteerd. Bovendien is er volgens hem niet alleen sprake van lichaamsomvang, want de kleinere toiletten zouden ook mensen met een beperkte mobiliteit moeilijkheden kunnen opleveren.” Roca Toha zegt echter nog geen enkele klacht te hebben ontvangen.

Hawaiian Airlines is één van de maatschappijen die tegen de nieuwe trend ingaat. “Er worden ook in onze nieuwe vliegtuigen geen kleinere toiletten geïnstalleerd,” aldus een woordvoerder van de maatschappij. “Er werden weliswaar een aantal tests uitgevoerd, maar dat leverde geen bevredigende resultaten op.”

Bij American Airlines werden de eerste kleine toiletten de voorbije herfst geïntroduceerd. De directie kreeg echter al snel klachten van piloten en cabinepersoneel. Doug Parker, chief executive van American, erkende verrast te zijn door die reacties, aangezien ook andere maatschappijen op hetzelfde type toiletten beroep doen. Ook Parker wijst op de afweging met ruimte in de cabine, maar maakt gewag van twee andere problemen die werden vastgesteld.

“Bij tests bleek dat bij de wasbak de waterdruk te hoog was afgesteld, zodat gebruikers bespat raakten,” zegt hij. “Ook moest worden vastgesteld dat in sommige opstellingen de openklappende deuren van de toiletten het cabinepersoneel konden raken.” Voor beide problemen werd volgens Parker een oplossing gevonden.

McCartney wijst er nog op dat wide-body vliegtuigen wettelijk moeten zijn uitgerust met badkamers die aan rolstoelgebruikers zijn aangepast. Dat geldt echter niet voor narrow-body toestellen.

De organisatie Paralyzed Veterans of America is in juli een juridische procedure gestart om de aangepaste badkamers ook in narrow-body vliegtuigen verplicht te maken.

Show More
Close
Close