Sectors

Nieuwe superbacterie weerstaat krachtigste antibiotica

China wordt bedreigd door een bacterie die mensen en dieren infecteert en blijkbaar resistent is tegen de krachtigste antibiotica. Het fenomeen doet volgens experts het risico toenemen dat onbehandelbare ziektes zich over de wereld zouden kunnen verspreiden. Deze superbacterie zou vooral zorgen baren omdat ze in staat is om haar resistente eigenschappen ook op andere infectie-stammen over te dragen.

“Indien deze resistentie zich verspreidt, moet rekening worden gehouden met een antiobiotica-apocalyps, waarbij artsen niet meer in staat zouden zijn dodelijke ziektes te behandelen,” benadrukt onderzoeker Jim Spenser, auteur van een rapport over de Chinese superbacterie.

“Tot op dit ogenblik werden resistente bacterieën bestreden met het antibioticum colistine, de laatste toevlucht om de verspreiding van de ziektes tegen te gaan.”

Mutant gen

“Colistine is in de veeteelt echter zoveel gebruikt dat sommige bacterieën het mutante gen MCR-1 hebben ontwikkeld dat tegen het geneesmiddel bestand is gebleken. MCR-1 werd bij Chinese varkens aangetroffen, maar bleek al op een aantal ziekenhuispatiënten te zijn overgegaan.”

“Het is vooral zorgwekkend dat de mutatie heel gemakkelijk tussen verschillende soorten bacterieën kan worden doorgegeven,” waarschuwen de experts. “Gevreesd moet dan ook worden dat bacterieën op termijn een algemene weerstand tegen geneesmiddelen zullen hebben opgebouwd en de bestaande antibiotica nutteloos zullen zijn geworden.”

Jim Spenser geeft toe dat er geen acuut gevaar dreigt en slechts een heel beperkt aantal infecties uitsluitend met colistine kunnen worden behandeld. Wel maakt het probleem volgens hem duidelijk dat er dringend nood is aan nieuwe behandelingen en dat er slechts een beperkte tijd blijft om nieuwe efficiënte geneesmiddelen te ontwikkelen. (mah)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close