Articles

Ook de Duitse bedrijfswereld begint te twijfelen aan de vluchtelingen

Kiezers in drie Duitse deelstaten spraken het voorbije weekeinde hun twijfels uit over het asielbeleid van Angela Merkel. Ze zijn niet de enigen. Was de Duitse bedrijfswereld tot zes maanden geleden een van de meest luide aanhangers van de welkomstpolitiek van de kanselier, dan is die houding nu omgeslagen in pessimisme en twijfelen steeds meer ondernemers aan de kansen van de pas gearriveerden.

Op papier lijkt Duitsland een droombestemming voor de 1,1 miljoen – veelal jonge – migranten die in 2015 het land bereikten. Van alle Duitsers ouder dan 15 is dan ook ruim 1 op 3 ouder dan 65. Verder heeft Duitsland een lage werkloosheid en vele vacatures in alle economische sectoren.

Ze spreken de taal, noch bezitten ze gepaste kwalificaties

Maar de praktijk wil iets anders: bedrijven willen de nieuwelingen graag in dienst nemen, maar vinden amper mensen met de gepaste kwalificaties. De meesten spreken daarbovenop geen of amper Duits en vermits de meesten maar over een verblijfsvergunning voor 3 jaar beschikken, zien bedrijven niet goed in waarom ze in deze mensen zouden investeren. Omdat in Duitsland sinds kort ook een minimumloon geldt, zijn laaggeschoolden sowieso al duurder geworden.

Vele bedrijven hebben speciale programma’s gelanceerd om vluchtelingen aan werk te helpen. Bayer, DZ Bank, Henkel en Volkswagen om er enkele te noemen. Maar meestal gaat het om het aanleren van de elementaire basisbeginselen. Echte jobs zijn zeldzaam. 

Deutsche Telekom heeft sinds september 100 stages gecreëerd, maar van de 350 sollicitanten zijn er amper 35 aanvaard. De meesten hebben geen cv om op terug te vallen, anderen waren niet bereid naar een andere stad te verhuizen.  Ook bij Bayer en Daimler klinkt een gelijkaardig geluid. Bij deze laatste liepen 40 migranten stage in maart. Twee daarvan zullen bij het bedrijf blijven. De anderen waren te oud of zagen een carrière bij Daimler niet zitten.

1 miljoen vacatures, maar 5 op 6 vergen specifieke vakkennis

Duitsland heeft meer dan 1 miljoen vacatures, maar 5 op 6 daarvan vergen specifieke vakkennis. Bij de asielzoekers zou slechts een op drie een professionele opleiding hebben genoten, blijkt uit cijfers van het Duitse Instituut voor Werkgelegenheidsonderzoek. Ook is de taal een grote barrière. Dat leidt niet enkel bij de werkgevers tot frustratie.

‘In Duitsland is voor alles een diploma nodig,’ zegt de Syriër Saria Habbab (28) in de Wall Street Journal. Hij vond sinds zijn aankomst in 2014 nog steeds geen werk, maar zegt de voorbije maanden ‘makkelijk 100’ solliciatiebrieven te hebben verstuurd. De grote meerderheid bleef onbeantwoord. Vooraleer hij in Duitsland arriveerde werkte hij als video- en geluidsspecialist, vertaler, poetshulp en kelner in Syrië, Turkije en de VAE. Maar een diploma heeft hij niet en Duits spreekt hij evenmin.

‘Wir schaffen das’, volstaat niet

De Duitse werkgevers, verenigd in het werkgeversverbond BDA, keerden zich al in november vorig jaar tegen hun kanselier Angela Merkel. Nadat de introductie van het minimumloon en de stijging van de pensioenlasten eerder in 2015 al voor de nodige wrevel hadden gezorgd, is het nu de vluchtelingencrisis die misnoegdheid creëert.

Het is niet voldoende om te zeggen ‘Wir schaffen das‘, zegt Ingo Kramer, de voorzitter van de BDA, refererend naar het mantra door de bondskanselier gebezigd om haar overtuiging te delen dat Duitsland dit jaar 1 miljoen mensen kan opvangen.

“Ons waren Syrische artsen en ingenieurs beloofd, maar nu blijkt dat gekwalificeerde vluchtelingen een kleine minderheid vormen,” aldus een werkgever. Meer dan de helft van de vluchtelingen zijn jonger dan 25 en het duurt 5 jaar vooraleer ze op de arbeidsmarkt geïntegreerd zijn.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close