Economie

Onbaatzuchtige mensen hebben groter economisch succes

Onbaatzuchtige mensen hebben vaak een gezin met meer kinderen en ontvangen meestal ook een hoger salaris dan egoïstische karakters. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Stockholm, het Institute for Futures Studies en de University of South Carolina. De conclusies worden volgens de onderzoekers zowel door Amerikaanse als Europese cijfers bevestigd.

“Personen met een onzelfzuchtig karakter hebben de meeste kinderen en hun levensvisie mondt ook uit in de hoogste salarissen,” benadrukt onderzoeksleider Kimmo Eriksson, professor psychologie aan het Centre for Cultural Evolution aan de Universiteit Stockholm. “Bovendien blijken die effecten ook in de tijd door te blijven werken.’

“Er kan immers ook worden vastgesteld dat na verloop van tijd de meest genereuze werknemers ook op de grootste salarisverhogingen hebben kunnen rekenen. De conclusies van de studie gaan dan ook in tegen theorieën waarin naar voor wordt gebracht dat zelfzuchtige karakters door hun egoïstisch gedrag erin zouden lukken meer geld te bemachtigen.”

Percepties

“Eerder psychologisch en sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat onzelfzuchtige mensen gelukkiger zijn en ook betere sociale relaties hebben,” betoogt professor Eriksson. “Onze studie richt zich echter op de onzelfzuchtigheid vanuit een economisch en evolutionair perspectief, waarbij naar inkomen en vruchtbaarheid werd gekeken.”

De onderzoekers ontdekten daarbij dat de percepties bij de gemiddelde bevolking over onzelfzuchtige en egoïstische karakters slechts gedeeltelijk met de resultaten van de studie overeenstemmen.

Weliswaar werd meestal correct verondersteld dat egoïstische mensen minder kinderen zouden hebben, maar anderzijds wordt ten onrechte geloofd dat zelfzuchtige karakters meer geld verdienen.

Sociale relaties

De onderzoekers zeggen te veronderstellen dat het economische succes van onbaatzuchtige karakters vooral kan worden toegeschreven aan de verbeterde sociale relaties die ze door hun positieve houding hebben kunnen uitbouwen.

“De resultaten van de studie spreken zich echter niet over een oorzaak uit,” zegt Kimmo Eriksson. “Toekomstig onderzoek zal dan ook dieper moeten ingaan op de redenen waarom genereuze mensen meer verdienen dan zelfzuchtige karakters. ”

“Bovendien zal moeten gekeken worden of het verband tussen onzelfzuchtigheid, hogere lonen en een groter aantal kinderen ook in andere delen van de wereld bestaat.”

“Het is uiteraard ook de vraag of een groter aantal kinderen als een teken van onbaatzuchtigheid kan worden bestempeld,” zeggen de onderzoekers nog.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close