Economie

Ook levenseinde is door socio-economische verschillen getekend

Personen uit de laagste socio-economische bevolkingsgroepen lopen een groter risico op het eind van hun leven het onderwerp van een inferieure gezondheidszorg te worden. Bovendien heeft deze groep een hogere kans in een ziekenhuis te zullen sterven dan in zijn thuisomgeving. Dat zegt een rapport van wetenschappers aan het King’s College London over patiënten in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië.

De studie, gebaseerd op een analyse van ruim tweehonderd onderzoeken, toonde ook verschillen op het gebied van gespecialiseerde palliatieve zorgen. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat lagere socio-economische groepen tot deze diensten minder gemakkelijk toegang krijgen.

Levensverwachting

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat personen uit een lagere socio-economische bevolkingsgroep met een kleinere levensverwachting rekening moeten houden,” benadrukt onderzoeksleider Joanna Davies, professor palliatieve zorgen aan het Cicely Saunders Institute van het King’s College London.

“Er is ook een link met een vroeger optreden van een aantal ziektes. Wanneer men een vergelijking maakt met inwoners van wijken met een hogere socio-economische status, blijkt de bevolking van achtergebleven buurten een groter risico te lopen om in een ziekenhuis te zullen overlijden.”

“Het onderzoek toonde tevens aan dat inwoners uit lagere socio-economische bevolkingsgroepen tijdens de laatste drie maanden van hun leven ook een groter risico liepen om voor acute zorgen in een ziekenhuis opgenomen te worden,” stipt professor Davies aan.

Beleid

“Deze groep blijkt ook minder vaak gespecialiseerde palliatieve zorgen te ontvangen,” beklemtoont Joanna Davies. “Dat geldt eveneens voor personen met een lager opleidingsniveau. Dat is een belangrijk signaal. Eerder is immers al aangetoond dat gespecialiseerde palliatieve zorgen de ziektesymptomen kunnen verzachten. Ook verbeteren deze zorgen het algemene welzijn van de patiënten.”

“De conclusies van de studie omvatten ook belangrijke aanwijzingen voor het beleid,” benadrukken de onderzoekers. “Men zou immers belangrijke inspanningen moeten doen om bij het einde van het leven de socio-economische verschillen zoveel mogelijk te verminderen.”

“Daarbij zou men rekening moeten houden met de verschillen in welvaartsniveaus die de lokale gemeenschappen laten blijken. Ook het onderzoek naar palliatieve zorgen zou die verschillen in zijn studies moeten opnemen.”

Tags
Show More
Close
Close