Economie

Ook wetenschappers worden geautomatiseerd

Nieuwe ontwikkelingen brengen de automatisering ook tot op de grens van het menselijk vermogen. De technologie biedt immers aan wetenschappers de mogelijkheid om op zoek te gaan naar naar oplossingen voor knelpunten die al lang op antwoord wachten. Dat heeft Kaveh Waddell, redacteur kunstmatige intelligentie bij het nieuwsplatform Axios, gezegd.

Waddell zegt dat een combinatie van kunstmatige intelligentie en gesofisticeerde robots wetenschappers in staat zal stellen meer en sneller werk te leveren dan ze met hun handen en hersenen zouden kunnen verwerken. De technologie kan volgens hem ook de democratisering van de wetenschap bevorderen.

Grote vragen

“Geautomatiseerde wetenschap verplaatst de rol van de onderzoeker naar een hoger niveau,” zegt Bob Murphy, hoofd computationele biologie aan de Carnegie Mellon University. “De keuze en de uitvoering van de experimenten zal steeds minder tot het takenpakket van de wetenschapper behoren en zal in toenemende mate aan robots worden toegewezen.”

“De onderzoekers zullen hun inspanningen meer op de grote fundamentele wetenschappelijke vragen kunnen toespitsen. Wetenschappers zullen meer problemen kunnen aanpakken en zullen vragen kunnen oplossen die op dit ogenblik te complex zijn om aan te pakken.”

“Experimentele wetenschap is duur,” benadrukt Kaveh Waddell. “Door de dure apparatuur en arbeid zijn wetenschappers meestal niet in staat alle experimenten uit te voeren die ze zouden willen ondernemen. De mens is ook slecht in de keuze van de onderzoeksprojecten die best zouden moeten worden uitgevoerd. Kunstmatige intelligentie kan veel betere plannen maken, waardoor wetenschappers uiteindelijk problemen veel sneller en goedkoper zullen kunnen onderzoeken.”

Onder meer wordt gewezen op farmabedrijven, die artificiële intelligentie al gebruiken om informatie uit grote wetenschappelijke bibliotheken te halen, waaruit nieuwe hypotheses naar voor kunnen komen.

Democratisering

Waddell voegt eraan toe dat de automatisering van de wetenschap het ook gemakkelijker maakt om grote experimenten uit te voeren. Daardoor zullen meer individuen bij de research worden betrokken.

Bovendien kunnen naties met de technologie hun wetenschappelijke productie gevoelig kunnen opvoeren, waardoor de achterstand op marktleiders zoals de Verenigde Staten kan worden verkleind. Daarbij wordt onder meer gewezen op China, dat door wetenschappelijke automatisering de kloof met de Amerikaanse wetenschappelijke wereld zou kunnen dichten.

Het is volgens Waddell echter niet duidelijk in welke richting de democratisering van de wetenschap zou evolueren. “Ahmed Alkhateeb, specialist wetenschappelijke automatisering aan de Harvard University, meent dat ook niet-wetenschappers in staat zullen zijn hun hypothesen te testen en aan het debat deel te nemen,” zegt hij.

“Gabi Singer, vice-president kunstmatige intelligentie bij Intel, is het daarmee echter niet eens. Automatisering kan volgens Singer weliswaar het werk van de wetenschapper veranderen, maar de lat zal volgens hem nooit lager gelegd kunnen worden. Hij meent dat de wetenschapper altijd nodig zal zijn om het onderzoek in de juiste richting te leiden en de juiste vragen te beantwoorden.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close