Articles

Een op tien overlijdens wereldwijd het gevolg van tabak

De voorbije tien jaar zijn het aantal gezondheidswaarschuwingen en restricties voor het gebruik van tabak wereldwijd verviervoudigd. Er moet echter nog meer worden gedaan om de wereldwijde bedreiging van de tabaksconsumptie te bestrijden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de World Health Organisation (WHO). Benadrukt wordt dat tabaksconsumptie de belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens blijft. Jaarlijks zou het roken aan zeven miljoen mensen het leven kosten. Hoewel de voorbije periode door de maatregelen miljoenen levens zijn gered, blijkt volgens het rapport slechts één op drie landen een uitgebreid systeem voor tabakscontrole te hebben geïntroduceerd. De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 4,7 miljard mensen – ongeveer 63 procent van de totale wereldbevolking – aan minstens één regel op het gebied van tabakscontrole zijn onderworpen, waarbij onder meer wordt gewezen op initiatieven zoals waarschuwingen met afschrikwekkende beelden tot rookvrije openbare ruimtes. Daarbij wordt gewag gemaakt van een dramatische stijging van levensreddende beslissingen die tijdens het voorbije decennium werden ingevoerd. Tien jaar geleden hadden die maatregelen immers slechts op ongeveer één miljard mensen – 15 procent van de wereldwijde populatie – betrekking.

Kost

Er wordt echter opgemerkt dat er nog steeds een lange weg moet worden afgelegd. “De tabaksindustrie blijft ook gebruik maken van praktijken om de maatregelen tegen het roken af zwakken,” benadrukt Douglas Bettcher, directeur preventie bij de World Health Organisation. “Daarbij wordt onder meer het economisch belang van de tabaksindustrie overdreven, terwijl bewezen wetenschappelijke rapporten over de gevaren van het roken worden aangevallen en alle mogelijke juridische middelen worden aangewend om overheidsmaatregelen te ondermijnen. Die praktijken belemmeren in vele landen de vooruitgang van gezondheid en ontwikkeling.” In het rapport wordt verder nog opgemerkt dat slechts 15 procent van de wereldbevolking op dit ogenblik gedekt wordt door een verbod op reclame en promotie voor tabaksproducten. Ongeveer 1,5 miljard mensen in vijfenvijftig landen worden bovendien met geen enkele beperking op de tabaksconsumptie geconfronteerd. Eén tiende van alle overlijdens zou aan het gebruik van tabak worden toegeschreven. De meest efficiënte maatregel – prijsverhogingen – worden volgens het rapport slechts beperkt toegepast. De economische lasten van het tabaksgebruik lopen volgens het rapport wereldwijd op tot meer dan 1,4 biljoen dollar aan kosten voor gezondheidszorg en verloren arbeidsproductiviteit. (mah)

Tags
Show More
Close
Close