Articles

Overheid zelf schuldige van de hoge Belgische inflatie?

De overheid moet vooral in eigen boezem kijken wanneer gezocht wordt naar de opmerkelijke hoge inflatie waarmee België wordt geconfronteerd in vergelijking met zijn buurlanden.

Dat zeggen diverse partijen in hun reactie op de beslissing van Kris Peeters, minister van economie, om een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van de hoge Belgische inflatie op te starten. De minister wees daarbij onder meer naar horeca en telecom, die de voorbije periode opmerkelijk duurder zijn geworden. Indien nodig zal volgens Kris Peeters worden ingegrepen om de prijsstijgingen in te dammen. Beide sectoren verwijzen echter naar de rol van diverse overheidsmaatregelen in het prijsniveau. De horeca benadrukt de voorbije periode herhaaldelijk met maatregelen geconfronteerd te zijn die de sector hebben verplicht de prijzen te verhogen. Daarbij wordt verwezen naar de verhoging van de alcoholaccijns, de invoering van een suikertaks en de introductie van de geregistreerde kassa, die het zwartwerk in de horeca moet tegengaan. Al die maatregelen hebben er volgens Horeca Vlaanderen toe geleid dat heel wat uitbaters hun prijzen – vaak tot 10 procent – hebben moet opvoeren om te kunnen overleven. Er kan volgens de sectororganisatie dan ook niet gesproken worden over uitbaters die hogere winstmarges nastreven.

Regels

Kris Peeters verwees naar een eventueel gebrek aan concurrentie als oorzaak van de hogere inflatie. Anders is het volgens hem immers niet te verklaren waarom Telenet zijn prijzen met 60 procent kan verhogen zonder klanten te verliezen. Er wordt echter door diverse partijen op gewezen dat de overheid zelf maatregelen heeft genomen om de concurrentie te bemoeilijken. In de krant De Morgen merkt onder meer Koen De Leus, econoom bij KBC Bank, op dat de staat zelf teveel voorwaarden en regels oplegt. Wanneer de markt zou worden open gegooid, zou volgens hem alleen al de grotere competitie tussen de verschillende aanbieders de prijzen op de markt doen dalen.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close