Economie

Parijs heeft een eigen eco-munt

Voortaan kan in een aantal handelszaken in Parijs ook een betaling met de Pêche, een lokale munt, worden gedaan. De munt moet volgens Lucas Rochette-Berlon, voorzitter van de initiatiefnemende organisatie Une Monnaie Pour Paris, vooral een sociale en solidaire handel ondersteunen. De Pêche kan worden verkregen tegen de inruiling van euro’s, waarna de alternatieve munt in de lokale economie kan worden geïnjecteerd.

Op dit ogenblik zijn slechts een dozijn winkels bij het initiatief betrokken, maar Rochette-Berlon hoopt een snelle uitbreiding te kunnen realiseren. Parijs volgt daarmee onder meer het voorbeeld van de Brixton Pound en Bristol Pound in Groot-Brittannië en de BerkShares in Massachusetts.

Lokaal netwerk

De betaling met een lokale munt werd een viertal jaar al uitgeprobeerd in Montreuil, een voorstad van Parijs. “De Pêche moet circuleren in een lokaal netwerk van winkels, plaatselijke diensten, producenten en ambachtslieden, gebaseerd op een aantal specifieke criteria en ethische normen,” zegt Lucas Rochette-Berlon.

“Bedoeling is de lokale handel te stimuleren en een solidaire economie van burgers te creëren. De Pêche maakt het mogelijk om lokaal te besteden, waarbij ook bedrijven worden aangezet voor lokale bevoorrading te kiezen. De munt moet een verantwoorde en lokale economie met een sociale verbinding aanmoedigen, met geld dat niet door de multinationals en de banken kan worden ingekapseld.”

In een aantal overheidsgebouwen werden automaten geplaatst waar de inwoners euro’s tegen een gelijkwaardig bedrag aan Pêches in te ruilen. “De lancering van de lokale munt opent een aantal interessante mogelijkheden,” benadrukt Martin Liot, een gerant van de Recyclerie, een voormalig treinstation waar sinds enkele jaren onder meer in een collectief systeem een stadsboerderij en een herstellingsatelier worden uitgebaat.

“Wij stellen niet alleen een wisselautomaat ter beschikking, maar bovendien zullen alle transacties voortaan met Pêches kunnen worden betaald. De Pêche heeft een daadwerkelijke ecologische en solidaire inzet.”

Crisissen

“Op dit ogenblik zijn er in Frankrijk al een zestigtal lokale valuta operationeel,” zegt Rochette-Berlon. “Wereldwijd moet gerekend worden op tienduizend tot vijftienduizend initiatieven. Parijs lijkt echter de eerste hoofdstad ter wereld te zijn waar een lokale munt wordt gelanceerd. Er is geen voorbeeld van een stad met twee miljoen inwoners die zijn eigen lokale munt gebruikt.”

“Dat betekent ook een belangrijke uitdaging. De munt moet een antwoord kunnen bieden op de ecologische, economische, sociale en democratische crisissen waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd. We hebben slechts een beperkte tijd om de klimaatverandering en sociale ongelijkheid te bestrijden.”

Het is volgens Rochette-Berlon duidelijk dat bij die strijd niet op de autoriteiten kan worden gerekend. “De burgers zullen het initiatief moeten nemen,” benadrukt hij. “De lokale munt moet ons toelaten de economie opnieuw een lokaal karakter te geven, waarbij de productie van voeding en alledaagse producten, energie en diensten weer in eigen handen kan worden genomen. Wij willen vechten tegen belastingontwijking en speculatie die onze economie vernietigen.”

Het project spitst zich voorlopig vooral toe op het oosten en het zuiden Parijs, maar de initiatiefnemers hopen op een snelle uitbreiding. Er wordt ook gewerkt aan een digitale versie.

Show More
Close
Close