Articles

Polen duwt buitenlandse landbouwers naar de uitgang

Het blijft in Polen voor buitenlanders moeilijk om landbouwgrond te kopen. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die door het Poolse parlement is goedgekeurd om de gevolgen van de Europese wetgeving af te zwakken.

Polen had bij zijn toetreding tot de Europese Unie een overgangsperiode gedongen waardoor buitenlanders aan het Poolse ministerie van binnenlandse zaken expliciet toelating moesten vragen om landbouwgrond te kunnen kopen. Die overgangsperiode loopt eind april af, maar de regering heeft nieuwe maatregelen voorzien om zijn landbouwsector verder te blijven afschermen. Beslist werd dat de verkoop van landbouwgronden alvast voor een periode van vijf jaar wordt bevroren. Gronden die tijdens deze periode beschikbaar komen, zullen door een Poolse overheidsinstantie worden opgekocht en verhuurd.

Corruptie

Buitenlanders kunnen voor een huur echter alleen in aanmerking komen wanneer ze de landbouwactiviteit ten persoonlijke titel opzetten en niet in opdracht van een buitenlandse vennootschap werken. Ook moeten de kandidaten bewijzen een gepaste landbouwopleiding te hebben gevolgd en moeten ze minstens gedurende tien jaar ter plaatse een permanente residentie hebben. De Poolse regering wil dat zijn landbouwalaam in binnenlandse handen blijft. Adam Czerniak, hoofdeconoom van de Poolse denktank Polityka Insight, zegt echter dat ook bedrijven door de nieuwe wet moeilijker terreinen zullen vinden voor de bouw van nieuwe fabrieken. De prijzen van alle bouwgronden zullen volgen hem dan ook gevoelig stijgen. Bovendien zouden lokale autoriteiten mogelijk onder druk worden gezet om nog snel bijkomende gebieden als bouwgrond aan te duiden, wat het risico op corruptie zou opdrijven. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close