Articles

Positief denken is een last geworden

Het positief denken is een verplichting en een last geworden. Dat zegt het boek ‘Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze’ van auteur Svend Brinkman, professor psychologie aan de Aalborg Universitet in Denemarken.

De auteur voegt eraan toe dat een opgelegd positivisme niet alleen onnatuurlijk is, maar ook de emotionele ontwikkeling verstoort. “De wereld eist gelukkige mensen en wil negatieve gedachten verbannen,” benadrukt Svend Brinkman. “Het is onmogelijk om op alle mogelijke levenssituaties positief te reageren. Wanneer men met tegenslag wordt geconfronteerd, zou men de mogelijkheid moeten krijgen negatieve gedachten en gevoelens te formuleren.” “Dat is immers de manier waarop de mens de wereld begrijpt. Het leven is soms prachtig, maar kan ook bijzonder tragisch zijn. Iedereen zal met verlies worden geconfronteerd. Indien alleen positieve emoties worden geduld, zal de negatieve realiteit nog veel zwaarden toeslaan.”

Totalitair

“Er is niets verkeerd aan een natuurlijk optimisme, maar het wordt wel een probleem wanneer positief denken een verplichting wordt,” betoogt Brinkman. “Onder meer in het bedrijfsleven wordt  tevredenheid bijna een totalitair regime.” “Maar het probleem beperkt zich niet tot de werkvloer. Ook in de persoonlijke omgeving probeert het positieve denken crisissen en trauma’s zoveel mogelijk uit de weg te aan.” In dat kader situeert Brinkman ook het grote succes van de zelfhulp-trend, die volgens de auteur aanleiding kan geven tot een schadelijk perspectief op emoties. “Het feit dat zelfhulp ervan uitgaat dat iedereen zichzelf gelukkig kan doen voelen, betekent dat ongelukkige mensen zelf de schuld dragen voor hun tegenslagen,” benadrukt hij. “Nochtans hebben negatieve emoties een belangrijke en gezonde rol in de omgang met de wereld. Schuld en schaamte vormen een essentieel onderdeel van de moraal. Boosheid is een legitiem antwoord op onrechtvaardigheid en droefheid helpt om tragedies te verwerken. Ook geluk is een belangrijk onderdeel van het leven, maar niet altijd.” (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close