Articles

Problematiek van de klimaatverandering mist ‘sense of urgency’

Het publiek hecht geen grote prioriteit aan klimaatbescherming. Indien geen gepaste initiatieven worden genomen, zal dit zelfzuchtig gedrag wellicht ook niet verdwijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Biology. De Duitse onderzoekers merken op dat het individu niet bijzonder vaardig is in de omgang met collectieve risico’s. Daarvan is klimaatverandering volgens hen een duidelijk voorbeeld, want aangevoerd wordt dat de talloze oproepen tot nu toe weinig resultaten hebben opgeleverd. Het publiek hecht immers een groter belang aan een onmiddellijke beloning dan aan een verbeterde levenskwaliteit in een verdere toekomst.

“Een coöperatieve inspanning voor de bescherming van het klimaat moet dan ook sterk worden ondersteund door stimulansen op korte termijn, zoals beloningen of imago,” merkt onderzoeksleider Manfred Milinski op. “De consument denkt graag dat hij een grote prioriteit hecht aan het algemeen belang en het creëren van een positieve toekomst voor de volgende generaties. De praktijk getuigt echter van een andere realiteit. Onmiddellijke beloningen hebben een positieve impact op het menselijk brein en kunnen dan ook een aanzet vormen voor een bereidheid tot samenwerking. Indien die beloning echter uitgesteld wordt, vooral wanneer immateriële voordelen in het vooruitzicht worden gesteld, valt het enthousiasme gevoelig terug.”

De Duitse onderzoekers zeggen met hun studie de stellingen te bevestigen van Thomas Schelling, winnaar van de Nobelprijs voor economie, die al langer heeft voorspeld dat het moeilijk zou zijn om grote bijval te vinden voor maatregelen die de klimaatverandering tegengaan, aangezien die inspanningen door de huidige generatie dienden te worden geleverd, terwijl de vruchten pas door de volgende generaties zouden kunnen worden geplukt. Schelling gaf daarbij aan dat de huidige generatie weinig motivatie zou hebben om in de bescherming van het klimaat te investeren. Het is volgens de onderzoekers dan ook niet voldoende om gezonde leefomstandigheden voor toekomstige generaties als motivatie naar voor te schuiven. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close