Sectors

Provinciebestuur Limburg weigert vergunning voor nertskwekerij

De bestendige deputatie van provincie Limburg heeft een vergunningsaanvraag van het bedrijf Global Breed voor de bouw van een nertskwekerij voor 42.000 dieren in Bocholt geweigerd. Eerder hadden ook het gemeentebestuur van Bocholt, de Vlaamse administratie en de Provinciale Milieuvergunningscommissie een negatief advies geformuleerd. Global Breed had een milieuvergunning aangevraagd voor de omvorming van een kippenboerderij in Bocholt naar een nertsenkwekerij. Bedoeling was om de pels van de dieren aan de textielindustrie te verkopen. Volgens de bezwaren zouden de activiteiten echter kunnen leiden tot geurhinder en ammoniakemissies. Daarnaast werden tweehonderd bezwaarschriften ontvangen van buurtbewoners en belangengroeperingen. De Limburgse deputatie benadrukte nog mee te ijveren voor een federale regelgeving die zou moeten leiden tot een volledig verbod op nertsenkweek voor de bontindustrie. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close