Articles

Publiek is bereid om artificiële intelligentie te omarmen

De consument toont zich bereid om artificiële intelligentie te omarmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture in zesentwintig landen, waarbij telkens ruim duizend consumenten werden ondervraagd.Vastgesteld werd dat op dit ogenblik slechts 4 procent van de ondervraagden eigenaar is van artificiële intelligentie zoals Google Home (foto) of Amazon Echo, maar tevens kon worden opgemerkt dat 65 procent te kennen geeft deze technologieën op een regelmatige basis te gebruiken.Ook wordt opgemerkt dat in de groep van de millennials al 84 procent getuigt op hun smartphones gebruik te maken van assistenten die werken op basis van stemtechnologie.“Algemeen kon worden vastgesteld dat de consument een interesse toont in een groot aantal toepassingen van persoonlijke assistenten,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen naar de gezondheidszorg (60 procent), gevolgd door toerisme (59 procent) en entertainment (51 procent).”

Onzekerheid

Er blijven echter wel belangrijke bekommernissen op het gebied van privacy. Er moest immers vastgesteld worden dat slechts iets meer dan 33 procent van de respondenten aangeeft bereid te zijn hun persoonlijke gegevens aan de fabrikanten van technologie toe te vertrouwen, terwijl slechts 13 procent zijn vertrouwen in de zoekmachine-providers uitdrukt.“Deze onzekerheid bij de consument vormt een belangrijke uitdaging voor het internet-of-things,” zegt David Sovie, managing director van de elektronica-divisie van Accenture.“De consumenten maken zich zorgen over de privacy van hun persoonlijke gegevens, die zouden kunnen worden gestolen of op een andere manier gecompromitteerd zouden kunnen worden. Bovendien moet worden vastgesteld dat de prijzen van de geconnecteerde apparaten vaak overdreven hoog liggen voor de geleverde waarde.””Indien deze obstakels niet kunnen worden aangepakt, dreigt de marktgroei van de sector stil te vallen. Wanneer wel oplossingen worden geboden, mag op een snelle acceleratie worden gerekend.” (mah)

Tags
Show More
Close
Close