Articles

Recordaantal structurele files op Vlaamse wegen

Tijdens de eerste helft van dit jaar werden in België 708 uur structurele files geteld. Dat blijkt uit een rapport van mobiliteitsorganisatie Touring. Opgemerkt wordt dat de structurele files tijdens de eerste zes maanden van dit jaar tot een absoluut recordniveau zijn gestegen.

De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat de structurele problemen van de Vlaamse mobiliteit verder blijven toenemen. Tevens wordt aangevoerd dat dringend moet worden ingegrepen om te vermijden dat Vlaanderen zich helemaal zou dreigen vast te rijden. De structurele files worden niet verklaard door ongevallen, weersomstandigheden of andere uitzonderlijke elementen, maar zijn te wijten aan het feit dat de infrastructuur het dagelijkse verkeer niet meer kan verwerken. Het probleem kent volgens Touring een bijzonder snelle groei.

Verkeersmanagement

Vier jaar geleden werden tijdens de eerste zes maanden van het jaar 394 uur structurele files opgetekend. Tijdens dezelfde periode vorig jaar was dat cijfer al opgelopen tot 607 uur. De onderzoekers hebben het over een bijzonder verontrustende evolutie. De reden moet worden gezocht bij het toenemend aantal verplaatsingen, terwijl de infrastructuur de voorbije veertig jaar nagenoeg onveranderd is gebleven. Om het probleem op te lossen moeten volgens de onderzoekers specifieke maatregelen worden genomen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de scheiding van het doorgaand en lokaal verkeer en de introductie van een digitaal verkeersmanagement. Tevens moeten bestuurders worden aangemoedigd piekperiodes te vermijden. Vastgesteld werd dat de ochtendspits nog altijd voor één derde bestaat uit verplaatsingen die op dat ogenblik niet noodzakelijk zijn en perfect naar een ander tijdstip kunnen worden verschoven.

Tags
Show More
Close
Close