Economie

Red Bull gaf me vleugels … tot mijn hart crashte

Groot-Brittannië wil de verkoop van energiedranken aan jongeren sterk aan banden leggen. Daarover zal een publiek onderzoek worden opgestart. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. De maatregel moet de autoriteiten naar eigen zeggen helpen om de gezondheid van de jongere bevolkingsgroepen beter te beschermen. De aankondiging van de plannen heeft echter meteen ook heel wat kritiek doen rijzen.

Daarbij wordt de Britse regering ervan beticht zich steeds meer met het leven van de burger te bemoeien. Toch lijkt de ingreep volgens Matt Rudd, journalist bij The Times, wellicht gewettigd. De dranken kunnen volgens hem immers aan diverse gezondheidsproblemen worden gelinkt.

Experiment

Matt Rudd verwijst daarbij naar een persoonlijk experiment dat hij vier jaar geleden opzette en waarbij hij drie dagen op energiedranken leefde en functioneerde, wat hem uiteindelijk naar eigen zeggen in ernstige gezondheidsproblemen bracht.

“De bedoeling was om een hele week uitsluitend op energiedranken te leven,” zegt de journalist. “Daarbij probeerde ik te achterhalen of de consumptie van de producten daadwerkelijk tot kortstondige euforische pieken en vervolgens disruptief gedrag zouden leiden, zoals werd beweerd door John Vincent, de toenmalige adviseur voor de Britse schoolmenu’s. Uiteindelijk zou ik het amper tweeënzeventig uur volhouden.”

“De energiedranken maakten me uiteindelijk fysiek en mentaal ziek,” getuigt Rudd. “Bij een controle in het ziekenhuis bleek ik bovendien met hartproblemen te worstelen. Op de eerste dag, tussen de tweede en derde drank, had ik inderdaad een positieve opstoot, maar dat duurde niet lang. Al snel begon ik bijzonder hard te zweten en te rillen, waarna ook mijn hartslag begon op te lopen.”

“De derde consumptie af opnieuw een kort herstel, maar tegen de namiddag was ik volledig buiten strijd. Toen bleek echter dat tieners vaak veel meer dan drie kleine blikken energiedranken per dag consumeren. Sommigen maakten gewag van meer dan één liter per dag.”

Crash

Toen hij de volgende dag het regime van die tieners probeerde te dupliceren, kwam Rudd naar eigen zeggen al snel in moeilijkheden. Naast een snelle hartslag werd de journalist ook geconfronteerd met misselijkheid, zware hoofdpijnen en tintelende vingers. “Ook wandelen werd problematisch en uiteindelijk heb ik die dag niets kunnen uitvoeren,” aldus Rudd.

“Compleet uitgeput viel ik al vroeg in de avond in slaap, maar van een regelmatige nachtrust was geen sprake. Momenten van waken en slapen wisselden zich af. Met een gelijkaardig dieet de derde dag, kwamen ook de symptomen van het vorige etmaal weer terug, alleen nog veel erger.”

“Toen ik om drie uur in de namiddag met een migraine in een donkere kamer moest gaan liggen, werd het mij duidelijk dat ik moest stoppen,” zegt de journalist. “Later in diezelfde week ervaarde ik nog altijd een abnormaal hartritme.”

“Bij een medische test, die al veel eerder op de agenda was geplaatst en niets met het persoonlijke experiment had te maken, bleken de artsen inderdaad te kunnen zien dat er met mijn hart problemen waren en werd ik voor een verdere test doorverwezen. Het is mij dan ook een compleet raadsel op welke manier tieners een dieet van zes blikken energiedranken per dag kunnen vasthouden en verteren.”

Koffie en thee

De Britse regering wil de verkoop van energiedranken met minstens 150 milligram cafeïne per liter aan jongeren verbieden. Thee en koffie zouden van het verbod wel worden vrijgesteld.

De Britse autoriteiten wijzen erop dat Britse jongeren gemiddeld 3,1 liter energiedranken per maand consumeren. Dat is 50 procent meer dan hun Europese leeftijdsgenoten.

Tevens wordt opgemerkt dat de dranken met diverse gezondheidsproblemen – zoals hyperactiviteit, slaapstoornissen, hoofdpijn en obesitas – in verband kunnen worden gebracht.

Nog niet is vastgesteld of het verbod zou gelden tot de leeftijd van zestien dan wel achttien jaar.

Show More
Close
Close