Articles

Rekrutering Europese expats vaak prioriteit bij Britse bedrijven

In Groot-Brittannië beschouwt slechts 26 procent van de executives de brexit als een fundamentele wijziging in de manier waarop ze zullen opereren.

Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Willis Towers Watson bij de personeelsverantwoordelijken van een negentigtal bedrijven in Groot-Brittannië. Daarentegen beschouwt 59 procent van de executives het vertrek van hun land uit de Europese Unie als een disruptie die elk bedrijf in zijn normale levensloop kan ontmoeten. Bedrijven uit de financiële sector, ontspanning, retail en distributie lijken geneigd om van een fundamentele verandering gewag te maken.

Vaardigheden

“Er moet worden vastgesteld dat 58 procent van de respondenten met een belangrijke impact van de brexit op de rekrutering en het personeelsbeleid rekening houdt,” betogen de onderzoekers. “Dat betekent nagenoeg een status-quo tegenover juli vorig jaar, onmiddellijk na het Britse referendum dat over de vertrek van het land uit de Europese Unie besliste.” “Elders in de Europese Unie is de vrees voor een belangrijke impact echter gevoelig gedaald. Nog slechts 45 procent van de ondernemingen in de Europese Unie geeft te kennen met een significante weerslag rekening te houden, tegenover 71 procent in juli vorig jaar.” Uit het onderzoek bleek wel dat 36 procent van de Britse ondernemingen het aantrekken en behouden van Europese expats met specifieke vaardigheden door de brexit als een grotere prioriteit bestempelt. Tevens gaf 32 procent aan ook meer aandacht te besteden aan de rekrutering en het behoud van talent uit eigen land, tegenover 20 procent in juli vorig jaar. Inmiddels zou al 24 procent een plan hebben voor de samenstelling van het personeelsbestand dat in de toekomst nodig zal blijken. Nog eens 29 procent zegt nog volop aan deze planning te werken. Daarbij erkende 6 procent ook zijn rekruteringsplannen te hebben herzien. Bij 43 procent zou deze bijstelling worden voorbereid. (mah)  

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close