Articles

‘Overheden en bedrijven zijn verplicht iets te doen wanneer disruptie deze omvang aanneemt’

‘Overheden en bedrijven zijn verplicht stappen te ondernemen wanneer disruptie deze omvang aanneemt,’ Dat heeft de Zwitsers-Amerikaanse onderzoeker Kate Darling (Massachusetts Institute of Technology) gezegd tijdens een voordracht in Brussel, georganiseerd door telecomoperator Vodafone.

De robotisering van en de effecten ervan op onze maatschappij was een ‘hot topic’ tijdens het voorbije World Economic Forum in Davos. Darling doet onderzoek naar de manier waarop mensen met robots omgaan (meestal zoals we met onze huisdieren omgaan en altijd met een sterk aanwezige psychologische component):

‘Het heeft ook te maken met fysieke beweging. Zo kunnen robots autistische kinderen animeren op een manier die volwassenen niet kunnen.’

Ook na de huidige politieke crisis zullen er nog robots zijn

Darling pikte in op de Amerikaanse verkiezingen en de opkomst van het populisme in Europa en gaf toe recent door een soort identiteitscrisis te zijn gegaan, met de vraag of haar onderzoek vandaag nog wel zin heeft. Maar ze besloot ermee door te gaan omdat ‘ook na deze politieke periode het probleem van de robotisering zal blijven bestaan en daarvoor een strategie nodig is.’ Wel vreest ze dat Amerikanen en anderen ‘kwaad zullen worden op robots’ en op hun buurlanden wanneer het over jobverlies gaat.

Overheden en bedrijven moeten stappen ondernemen

‘Overheden en bedrijven zijn verplicht stappen te ondernemen wanneer disruptie deze omvang aanneemt,’ zei Darling, die denkt dat naast doorgevoerde [her-]trainingsprogramma’s voor werknemers, ook het universele basisinkomen zeker een piste is die moet worden in overweging genomen.

Musk

Darling zit daarmee op dezelfde lijn als Tesla- en SpaceX-baas Elon Musk.

‘Steeds grotere delen van de arbeidsmarkt zullen door technologie worden vervangen, waardoor de mens minder werk heeft en uiteindelijk van de overheid een basisinkomen zal ontvangen,’ zei Musk recent op het Amerikaanse Consumer News and Business Channel (CNBC). Er zal volgens hem uiteindelijk wellicht geen ander alternatief zijn.

De automatisering zal volgens Musk uiteindelijk echter een positieve impact hebben op de mens, die immers meer tijd zal krijgen om interessante dingen te ondernemen en meer ruimte zal krijgen om aan zijn persoonlijke interesses te wijden. “Niet elke baan zal door de automatisering verdwijnen,” geeft Elon Musk aan. Terwijl de daadwerkelijke uitvoering van de praktische taken volgens Musk meer aan robots en andere machines zal worden toevertrouwd, zal volgens hem de mens meer coördinerende en controlerende functies uitvoeren.

Genderkloof ook zichtbaar in robotisering

Darling merkte ten slotte op dat ook de robotindustrie er niet in slaagt de genderkloof te omzeilen. Zo zijn het meestal vrouwelijke stemmen die worden ingezet wanneer een robot hulp biedt en mannelijke stemmen die orders uitspreken. Verder wordt de wereld van de artificiële intelligentie grotendeels door mannen bevolkt.

Indien we er niet in slagen meer diversiteit in onze geautomatiseerde systemen te brengen dreigen grote problemen te ontstaan.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close