Articles

Robots leren menselijk gedrag door YouTube te kijken

Het internetbedrijf Google traint robots met artificiële intelligentie om het menselijk gedrag te kunnen begrijpen en voorspellen. Daarbij worden de machines voor het platform YouTube gezet en moeten ze een gigantische hoeveelheid videoclips bekijken.

Met het experiment wil Google de robots sociale alertheid aanleren. Dankzij dat leerproces zouden de robots in staat moeten zijn mensen beter te assisteren. Onder meer zou kunnen worden gedacht aan de ondersteuning van gehandicapten. De machines zouden immers kunnen worden geleerd actie te ondernemen op basis van intenties die de mens laat blijken. De clips duren drie seconden en werden geselecteerd uit televisieshows en programma’s uit de hele wereld. Google selecteerde op het platform van dochterbedrijf YouTube meer dan 57.000 videofragmenten. Elk exemplaar werd aan een specifieke actie van een individu gelinkt. Daarmee werd de gegevensbank Atomic Visual Actions (Ava) samengesteld, verdeeld over een tachtigtal verschillende menselijke actietype.

Reclame

Ava moet de robots in staat stellen om simultaan uiteenlopende acties te analyseren en gedragspatronen te identificeren. Er wordt tevens aangeleerd dat voor sommige acties meerdere individuen zijn vereist, terwijl één persoon ook vaak simultaan meerdere acties onderneemt. Daardoor zouden de machines in staat moeten zijn het menselijk gedrag te voorspellen en in bepaalde gevallen assistentie te verlenen of mogelijk zelfs te anticiperen. “Ondanks een aantal opwindende doorbraken die de voorbije jaren zijn gemaakt in de herkenning en classificatie van onderwerpen in beelden, blijft de identificatie van menselijke acties nog steeds een grote uitdaging,” benadrukken de ontwikkelaars van Ava. “Dat heeft te maken met het feit dat de menselijke actie minder gedefinieerd kan worden omschreven dan objecten.” Een analyse van de gegevensbank zou de machines dan ook moeten helpen beter te begrijpen welke gedragingen de mens vertoont, welke acties hij zou plannen en welke doelstellingen hij uiteindelijk voor ogen zou hebben. Waarnemers merken echter op dat de technologie tevens de reclamedivisie van Google belangrijke diensten zou kunnen bewijzen. “Het zou immers gemakkelijker worden om gerichte reclame te sturen op basis van acties die de consument plant te ondernemen,” wordt er opgemerkt. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close