Economie

Ruim een op tien Amerikanen heeft nooit een televisie-abonnement gehad

In de Verenigde Staten hebben 31 miljoen mensen nog nooit een televisie-abonnement gehad. Daarmee blijft inmiddels 12 procent van de totale Amerikaanse bevolking voor het televisiemedium onbereikbaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent MRI-Simmons. Twee jaar geleden gaf slechts 9 procent van de Amerikaanse populatie aan nog nooit een televisie-abonnement te hebben gehad.

“In het verleden maakten Amerikaanse jongeren duidelijk dat ze snel een televisie-abonnement zouden willen nemen,” zegt Karen Ramspacher, analist innovaties bij MRI-Simmons. “Die stap volgde meestal wanneer ze hun eerste degelijk betaalde baan hadden kunnen krijgen.”

Opties

“Dat is vandaag echter veel minder evident,” verduidelijkt Ramspacher. “Het publiek heeft momenteel veel meer opties om toegang tot beeldcontent te kunnen krijgen. Er is dan ook een harde strijd voor de klant aan de gang. Aangezien deze groep in aantallen en rijkdom snel toeneemt, kunnen content-providers op aanzienlijke opportuniteiten rekenen. Noodzakelijk is echter dat men de onderliggende motivaties van deze groep begrijpt.”

“Deze groep heeft een mediaan-leeftijd van drieëndertig jaar,” zeggen de onderzoekers. “Zij beschikken daarbij over een gemiddeld gezinsinkomen van 52.800 dollar. Dat vertegenwoordigt een stijging met 27 procent tegenover twee jaar geleden.”

De onderzoekers merken wel op dat 27 procent van deze populatie zegt plannen te hebben om binnen een periode van zes maanden alsnog een betalend televisie-abonnement te nemen. Daarbij zou 70 procent kiezen voor een traditionele kabelomroep of satellietzender. De resterende 30 procent zou daarentegen opteren voor virtuele alternatieven. Vooral in de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar blijkt een voorkeur voor digitale televisie-platformen te bestaan.

Vernieuwing

De redenen om alsnog een televisie-abonnement te nemen lopen volgens de onderzoekers bijzonder ver uit elkaar. Oudere kijkers willen vooral tussen een breed aanbod kanalen kunnen kiezen. Jongeren daarentegen zouden vooral een gemakkelijke toegang tot programma’s nastreven.

Waarnemers merken op dat ook steeds meer Amerikanen hun lopende televisie-abonnement niet meer wensen te vernieuwen. Uit onderzoek van het bureau Kagan zou gebleken zijn dat de Amerikaanse televisie-operatoren het voorbije jaar ongeveer 1,1 miljoen abonnees zijn verloren. Over het hele jaar zou er sprake zijn van een verlies van bijna vier miljoen klanten.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close