Economie

Rusland wanhopig op zoek naar immigranten

Rusland heeft het voorbije jaar 124.900 immigranten geregistreerd. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover het jaar voordien. Dat staat in een rapport van de Russian Academy of National Economy and Public Administration (Ranepa). De onderzoekers wijzen er daarbij op dat deze cijfers de sterkste terugval betekenen sinds de instorting van de Sovjet-Unie dertig jaar geleden. Bovendien benadrukt het rapport dat de Russische emigratie anderzijds het voorbije jaar met 16,9 procent is toegenomen.

Voor de eerste keer is de immigratie er niet in gelukt om de inkrimping van de Russische bevolking te compenseren. De migratie uit Oekraïne en Oezbekistan liet daarbij de grootste achteruitgang optekenen. Beide landen waren in het verleden constant belangrijke bronnen voor de Russische immigratie.

Groeimarkten

“Rusland moet elk jaar opnieuw driehonderdduizend inwijkelingen aantrekken om zijn bevolking op peil te houden,” zegt Nikita Mkrtchyan, analist bij Ranepa. “Men verwacht dit jaar weliswaar opnieuw een lichte toename, maar toch zal wellicht ook dit keer het streefdoel van 200.000 immigranten niet worden gehaald.”

“Rusland kon in het verleden veel inwijkelingen onder meer uit Oekraïne, Moldavië en Georgië aantrekken. Die instroom is de voorbije periode echter sterk afgenomen. Deze populaties zoeken hun toekomst immers steeds meer in westerse landen.”

“Anderzijds moet Rusland op het gebied van immigratie in de regio met een toenemende concurrentie rekening houden. Groeimarkten zoals Kazachstan en Azerbeidzjan, in het verleden zelf eveneens belangrijke bronnen van Russische inwijkelingen, oefenen immers steeds meer aantrekkingskracht uit op migranten uit Centraal-Azië.”

“Rusland zou mogelijk immigranten kunnen vinden in Iran, Afghanistan, Pakistan, India of het Midden-Oosten,” beklemtoont Ranepa. “In dat geval zou met een grote etno-culturele kloof rekening moeten worden gehouden. Rusland heeft echter weinig expertise in de omgang met dergelijke immigranten-populaties.”

10 miljoen

De Russische regering kondigde eerder al aan tegen het midden van volgend decennium ongeveer tien miljoen Russisch-sprekende migranten te willen aantrekken. Die maatregel zou de inkrimping van de Russische bevolking moeten kunnen helpen omkeren. De Russische bevolking telde vorig jaar nog 146,8 miljoen inwoners. Dat betekende een daling met bijna 80.000 eenheden. Dat was de eerste afname in tien jaar tijd.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de stopzetting van de ontvolking als een prioritair beleidspunt naar voor geschoven. Wetenschappers merken op dat het land zijn tweede demografische crisis doormaakt. De generatie die na de instorting van de Sovjet-Unie is geboren, heeft nu zijn vruchtbare leeftijd bereikt.

In zijn verkiezingscampagne vorig jaar beloofde Vladimir Poetin dan ook om de volgende drie jaar 8,6 miljard dollar te voorzien voor programma’s die een verdere ontvolking moesten tegenhouden. Die programma’s omvatten onder meer hypotheeksubsidies voor jonge gezinnen en een financiële ondersteuning van het moederschapsverlof.

Tags
Show More
Close
Close