Articles

Senioren moeten niet langer een groter armoederisico vrezen

In België werd vorig jaar nog 15 procent van de senioren met armoede geconfronteerd. Dat betekende een daling met 8 procentpunt tegenover tien jaar geleden. Dat blijkt uit een enquête van StatBel, de statistische dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, bij zesduizend Belgische huishoudens.

De onderzoekers wijzen erop de armoede bij de Belgische vijfenzestigplussers daarmee op hetzelfde niveau is gekomen dan het nationale gemiddelde. “Dat fenomeen moet vooral worden toegeschreven aan de verhoging van het minimumpensioen en de toenemende participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt, waardoor een hoger pensioen kan worden gegarandeerd,” wordt er opgemerkt. Vrouwen die op dit ogenblik de pensioenleeftijd bereiken, blijken vaker een actieve professionele loopbaan achter de rug te hebben dan vorige generaties. Op die manier konden ook pensioenrechten worden opgebouwd, waardoor ze minder risico lopen om op latere leeftijd in armoede terecht te komen. Naast die demografische effecten moet volgens de onderzoekers tevens worden aangestipt dat het minimumpensioen de voorbije tien jaar een aantal keren werd verhoogd, waardoor de ouderen beter tegen armoede konden worden beschermd. Tenslotte wordt benadrukt dat gepensioneerden minder hebben moeten inleveren dan de rest van de bevolking en daarmee relatief ook minder arm zijn geworden. Wel wordt opgemerkt dat de ouderen vaak ook nog over een vermogen uit onder meer vastgoed kunnen beschikken. Indien met die middelen rekening wordt gehouden, daalt het armoederisico van de senioren volgens de onderzoekers tot 3,5 procent. Daarbij moet anderzijds wel worden gemeld dat dit vermogen niet altijd beschikbaar is en niet zelden zelfs nog een extra kostenpost vertegenwoordigt.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close