Business

Serious Gaming is geschikt instrument voor leiderschapsontwikkeling

Serious Gaming is uitermate geschikt om leiderschapsontwikkeling goed vorm te geven. Serious games scheppen immers een levensechte maar veilige omgeving waarin deelnemers kunnen experimenteren en kennis kunnen opdoen.

Zogenaamde alternate reality games scheppen een kader dat zich via werkelijke media voltrekt – echte websites, emails en telefonie. Dit type games zijn bij uitstek geschikt voor leiderschapsontwikkeling doordat de deelnemers in de alternate reality de ervaring beschouwen als meer dan alleen training. Deze spelvorm alleen is echter nog niet genoeg om optimale leerervaringen te faciliteren – de leerervaringen moeten immers geborgd worden om te beklijven en daar wordt niet in voorzien. Om dit te realiseren wordt in het concept van Serious Gaming samengewerkt met een trainersteam dat de ervaringen en de voortgang van de deelnemers nauwgezet kan observeren en waar nodig kan interveniëren. De training en de spelwereld zijn sterk met elkaar vervlochten: theorie/workshops, alternate reality en evaluatie van de praktijk wisselen elkaar dynamisch af.

Vooral de evaluatie is effectief: trainers kunnen de vaal abstracte theorie concretiseren aan het geobserveerde gedrag van de deelnemers zodat de training persoonlijk relevant wordt voor elke trainee.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close