Sectors

Sociale netwerken niet meer te negeren als spiegel van publieke mening

Online reclamemakers en marketeers zijn van mening dat sociale media een betere graadmeter van het publieke sentiment vormen dan traditionele meetinstrumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Crimson Hexagon bij honderdzeventig digitale marketeers. Daarbij kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 72 procent van de ondervraagden van mening is dat een peiling naar de publieke stemming met sociale media minstens even goed is dan met gevestigde meetmethodes. De onderzoekers merken op dat geen enkel merk of organisatie het zich nog kan veroorloven een dergelijke bron van feedback, ideeën en opportuniteiten tot engagement met de consument naast zich neer te leggen.

“Met hun miljoenen gebruikers kunnen sociale media worden bestempeld als de grootste basis van de publieke stemming,” merkt Curt Bloom, president van Crimson Hexagon, op. “Opmerkelijk is echter dat weliswaar nagenoeg iedereen het belang van sociale platformen erkent, maar toch blijkt slechts 16 procent van de adverteerders of reclamespecialisten in praktijk daadwerkelijk sociale netwerken op te volgen. Bovendien geeft amper 13 procent aan analyses te maken van de gegevens die in sociale media kunnen worden verzameld. De sector moet dan ook investeren in de creatie van instrumenten die de ruwe informatie uit sociale netwerken kunnen interpreteren en kaderen.”

De onderzoekers stelden vast dat ook 77 procent van de marketeers toegeeft onvoldoende inspanningen te doen om in de analyse van sociale media te investeren. Die mening wordt ook door 68 procent van de reclamebureaus gedeeld. Nochtans bleek 93 procent van de respondenten toe te geven dat sociale media ongeëvenaarde opportuniteiten aanbieden voor een samenwerking tussen marketing en productontwikkeling en reacties op de feedback van de consument. Er wordt echter opgemerkt dat de mogelijkheden van de bestaande sociale meetinstrumenten vaak onvoldoende nauwkeurig worden geacht om specifieke conclusies te kunnen trekken uit de beschikbare gegevens. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close