Sectors

Spaarrekeningen verliezen hun aantrekkingskracht

De bedragen op de traditionele spaarrekeningen van de Belgische banken zijn het voorbije jaar nog slechts met 5,2 miljard euro toegenomen. Het jaar voordien was er nog sprake van een aangroei met 8,5 miljard euro. Dat blijkt uit een rondvraag van de krant De Tijd bij vijftien banken.

Gemeld wordt dat tijdens de eerste helft van het voorbije jaar nog een aangroei met 5,5 miljard euro werd opgetekend, maar tijdens de laatste zes maanden werd een daling met 300 miljoen euro genoteerd.

De tanende interesse voor de klassieke spaarrekening zou vooral moeten worden toegeschreven aan de lage rentes die worden geboden. Daardoor gaat de spaarder op zoek naar alternatieven met grotere opbrengsten.

Koopkracht

De geboden rentes liggen inmiddels lager dan de inflatie. Daardoor verliezen de consumenten aan koopkracht door geld op een spaarrekening te plaatsen. Dit jaar zal mogelijk op de spaarrekeningen ruim 3 miljard euro koopkracht teloor gaan.

Tegelijkertijd kan op de aandelenmarkten een verbetering worden opgetekend. Die hogere rendementen zetten vele consumenten aan van spaarformule te veranderen en onder meer in beleggingsfondsen te stappen.

Ook vastgoed blijkt voor een aantal consumenten een alternatief. Tevens kon worden vastgesteld dat op de zichtrekeningen grotere tegoeden blijven staan. Door de lage rentes vinden vele rekeninghouders het immers niet meer de moeite om nog geld naar een spaarrekening over te schrijven.

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close