Articles

Steden worden dubbel zo hard geraakt door klimaatwijziging

De klimaatverandering dreigt op drukke steden dubbel zoveel impact te hebben dan het platteland. Het probleem moet vooral worden toegeschreven aan de stedelijke hitte-eilanden, grote oppervlaktes beton en asfalt die de warmte vasthouden.

Dat blijkt uit een studie onder leiding van wetenschappers aan de University of Sussex naar de klimaateffecten op nagenoeg zeventienhonderd steden in de hele wereld. Eén op de vijf grote agglomeraties zou tegen het midden van deze eeuw 4 graden Celsius warmer kunnen worden dan op het einde van de tweede wereldoorlog. In één op de vier steden zou er zelfs sprake zijn van een stijging met 7 graden tegen het einde van deze eeuw. De onderzoekers waarschuwen dat deze effecten ook een belangrijke economische kost zullen hebben. Door de hitte-eilanden zal meer energie moeten worden aangesproken om de omgeving af te koelen, terwijl ook met een grotere luchtvervuiling rekening moet worden gehouden. Daarnaast wordt gewag gemaakt van een verslechtering van de waterkwaliteit, maar ook zou de arbeidspopulatie minder productief worden.

Economie

Opgemerkt wordt dat de economie van de getroffen steden door de impact met gemiddeld 5,6 procent zal inkrimpen. In de grootste probleemgebieden zou er zelfs sprake zijn van een daling met meer dan 10 procent. “Zelfs wanneer de klimaatverandering door een inkrimping van de emissies van broeikasgassen kan worden afgeremd, dreigen die winsten in de steden – waar midden deze eeuw twee derde van de wereldbevolking zal wonen – volledig te worden uitgewist,” benadrukt onderzoeker Richard Tol, professor economie aan de University of Sussex. “Er moeten dan ook op stedelijk niveau belangrijke maatregelen worden genomen om de impact van de klimaatverandering te beperken. Een dergelijk beleid heeft niet alleen ecologische, maar ook economische gevolgen.” Onder meer kan gezorgd worden voor de aanplanting van natuur in de stad, maar ook wordt gewezen op het gebruik van bouwmaterialen die warmte weerkaatsen. (mah)

AFP
Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close