Articles

Straatbeeld met militairen en agenten houdt criminelen in toom

Tijdens de eerste negen maanden van het voorbije jaar zijn in België 729.438 criminele feiten gemeld. Dat betekende een daling met 8,8 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

Dat blijkt uit statistieken van de federale politie. De daling is wellicht mee in de hand gewerkt door de terreurdreiging, die ervoor gezorgd heeft dat er intensiever wordt gecontroleerd door agenten en militairen. Dat heeft vele kandidaat-criminelen volgens de politie doen terugdeinzen om hun plannen uit te voeren. Jan Jambon, federaal minister van binnenlandse zaken, wees erop dat de politie zelfs in een periode van verhoogde terreurdreiging erin lukt de criminaliteit te bestrijden. De minister had het dan ook over een schitterend resultaat, dat volgens hem echter meteen ook het nut aantoont van een versterkte aanwezigheid van de politie in het straatbeeld. Tevens bewijzen de cijfers volgens Jan Jambon de doeltreffendheid van preventiecampagnes en de inzet van moderne technologieën zoals intelligente camera’s. De grootste vooruitgang werd volgens het rapport geboekt in de strijd tegen diefstallen en afpersingen, waar 30.000 feiten minder werden geregistreerd dan het jaar voordien. Ook bij vandalisme kon het aantal feiten met 7.000 meldingen worden verlaagd.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close