Business

Strengere controles op ziekteverzuim federale ambtenaren

Er zullen nieuwe maatregelen worden genomen om het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren tegen te gaan. Dat heeft staatssecretaris van ambtenarenzaken Hendrik Bogaert gezegd. Ondanks eerdere pogingen om het probleem aan te pakken, ligt het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren volgens de staatssecretaris nog altijd gevoelig hoger dan in de Vlaamse administratie of in de privésector. Door de nieuwe maatregelen zal het volgens Hendrik Bogaert onder meer niet langer mogelijk zijn dat een ambtenaar tijdens zijn ziekte de activiteiten in een tweede baan kan verder zetten. Tot nu toe kon tegen deze praktijk niets worden ingebracht. Bovendien zouden controleartsen in de toekomst niet alleen worden uitgestuurd bij ziekte en privéongevallen, maar ook bij arbeidsongevallen, woon-werkverplaatsingen en beroepsziekten. Bovendien zou aan een aantal oudere ambtenaren met een langer ziekteverlet eventueel een vervroegd pensioen kunnen worden aangeboden. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close