Articles

Stress kost overheidsdiensten tien eeuwen arbeid per jaar

Stress is de belangrijke reden voor het absenteïsme bij de Belgische federale overheidsdiensten. Twee jaar geleden bleek 28,4 procent van het ziekteverlet bij de betrokken administraties te maken te hebben met zenuwinzinkingen, burnouts en aanverwante aandoeningen. Dat blijkt uit cijfers van Steven Vandeputte, federaal minister voor ambtenarenzaken.

In totaal zorgde stress bij de departementen van de federale overheid twee jaar geleden voor 350.000 verletdagen. Dat komt overeen met een verlies van duizend jaar arbeid. Gemiddeld gaf stress aanleiding tot een werkverlet van achttien dagen. Uit de cijfers blijkt nog dat de impact van stress afhankelijk is van leeftijd en de type van de aandoening. Onder meer werd vastgesteld dat bij burnouts het gemiddelde ziekteverlet tot drieëntwintig dagen oploopt.

Verontrustend

Voor het kamerlid Gautier Calomne (Mouvement Réformateur), dat de statistieken had opgevraagd, bewijzen de cijfers de grote impact die stress op de productiviteit heeft. De traditionele griep, die seizoensgebonden nochtans zwaar kan toeslaan, vertegenwoordigt slechts 1,5 procent van het werkverlet. Kanker is verantwoordelijk voor 6,21 procent van de afwezigheden om gezondheidsredenen. De invloed van stress is volgens Calomne dan ook lange tijd zwaar onderschat en zelfs geridiculiseerd. Ook wordt verwezen naar een studie van het Rijksinstituut voor Ziekteverzekering (Riziv), waaruit blijkt dat twee jaar geleden 83.155 Belgische werknemers door een burnout werden getroffen. Daarbij moet vaak gewag gemaakt worden van een afwezigheid van minstens één jaar. Verontrustend is volgens Gautier Calomne nog dat volgens een aantal experts de problematiek van de burnout nog verder gaat toenemen. Uiteindelijk zou één kwart van de werknemers tijdens zijn carrière met het probleem te maken krijgen.

Tags
Show More
Close
Close