Economie

Succes van Amazon Prime doet vraag naar warenhuizen pieken

In de Verenigde Staten kan een sterke vraag naar multistory-opslaginfrastructuur worden opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van vastgoedconsulent CBRE Group. De vraag naar opslagruimte met meerdere verdiepingen moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan de verdere opmars van de ecommerce, die gepaard gaat met een toenemende vraag naar distributiecentra in de buurt van de consument.

“In de Verenigde Staten kent het industriële vastgoed al drieëndertig kwartalen op rij een grotere vraag dan aanbod,” zegt David Egan, hoofd industrieel en logistiek onderzoek bij CBRE Group. “Die groei wordt vooral gedreven door een aanhoudende groei van de ecommerce, gekoppeld aan een vraag bij de consumenten naar snellere leveringstijden.”

“Dat heeft geleid tot een tekort aan stedelijke sites die kunnen worden gebruikt als uitvalsbasis voor de laatste rit tot het adres van de eindbestemmeling. Als antwoord op die tekorten is de interesse in multistory-opslaginfrastructuur gevoelig toegenomen.”

Dichtbevolkt

“Multistory-opslagruimte is in de Verenigde Staten een opkomend fenomeen,” benadrukken de onderzoekers. “Momenteel wordt gewerkt aan een aantal realisaties in New York City, Seattle en San Francisco die een mogelijke blauwdruk zouden kunnen worden voor toekomstige ontwikkelingen in andere steden met gelijkaardige omstandigheden.”

“Onder meer kan worden gewezen op steden zoals Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Atlanta en Miami. Wellicht zal echter niet overal een ideale markt kunnen worden geïdentificeerd om gelijkaardige projecten te implementeren. Vooral in gebieden met een grote bevolkingsdichtheid lijkt het concept veel potentie te hebben.”

Onder meer in Texas lijken volgens de onderzoekers relatief weinig locaties geschikt voor een multistory-opslaginfrastructuur. Wel zou het concept aangewezen zijn voor vele Amerikaanse kustregio’s, waar de grondprijzen hoger oplopen en beschikbare oppervlaktes dan ook maximaal moeten worden benut.

“In de kustregio’s is het niet gemakkelijk om geschikte sites in de onmiddellijke nabijheid van dichtbevolkte residentiële gebieden te vinden,” zegt het rapport. “Daarbij moet bovendien worden bekeken of de gebruikers van deze sites bereid zijn om de hogere huurprijzen – vaak vergelijkbaar met de tarieven voor kantoorruimte – te betalen.”

Kost

“Sommige partijen zullen, ook met hogere prijzen, mogelijk van mening zijn geen andere keuze te hebben,” zeggen de onderzoekers nog. “Er moet immers ook rekening gehouden worden met de kosten van onder meer transport en arbeid. De huur van de panden heeft meestal een aandeel van 3 procent tot 6 procent in de totale logistieke kosten.”

“Arbeid heeft een aandeel van 25 procent en voor transport moet nog met een veel hoger cijfer worden gerekend. Het feit dat de leveranciers zich met deze sites veel dichter bij hun consumenten bevinden, betekent dat belangrijke besparingen kunnen worden gerealiseerd.”

CBRE Group voegt er aan toe dat het niet eenvoudig is om in deze gebieden geschikte locaties voor multistory-opslaginfrastructuur te vinden. “Men heeft hier te maken met stedelijke sites die heel waarschijnlijk worden omgeven door residentiële wijken, kantoren en andere types van vastgoed,” aldus het rapport.

“Er heerst in deze markten vaak een grote competitie voor beschikbare gronden. Het is dan ook niet altijd gemakkelijk om de constructie van een industrieel gebouw in dergelijke wijken te verdedigen.”

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close