Business

Succesvol veranderproces heeft authentiek leiderschap nodig

Leiders moeten vooral een inzicht in zichzelf verwerven en hun impact op anderen beseffen indien ze met succes hun organisatie door een verandering willen leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northumbria University bij zevenentwintig chief executives van multinationals en openbare organisaties in Groot-Brittannië en Ierland. Een gebrek aan zelfkennis is volgens de onderzoekers één van de belangrijkste redenen waarom organisatorische veranderingen vaak op een mislukking uitdraaien. De authenticiteit en het gedrag van de leider is volgens de wetenschappers cruciaal om medewerkers voor een verandering enthousiast te krijgen.

“Ondanks de ontwikkeling van diverse modellen voor verandermanagement, blijken vele herstructureringen op een mislukking uit te draaien,” merkt Johan Coetsee, docent organisatie-management aan de Northumbria University, op. “Uit gesprekken met chief executives blijkt echter dat de authenticiteit en het gedrag van het leiderschap een grotere impact heeft op de bereidheid van de medewerkers om de veranderplannen te ondersteunen dan de implementering van uitgestippelde modellen. De houding van het leiderschap is in grote mate bepalend voor het succes van het geplande veranderproces. Het pretenderen van een andere persoonlijkheid zal geen enkele oplossing brengen.”

Door een gebrek aan authenticiteit in het leiderschap blijken volgens de onderzoekers 60 procent van alle veranderprocessen niet in staat de verhoopte doelstellingen te realiseren. “Vele managers tonen zich bijzonder bekwaam in de technische aspecten van veranderprojecten,” voert professor Coetsee aan. “Men is heel vaak in staat om perfect uit te tekenen op welke manier de structuur van de organisatie kan worden bijgestuurd, maar vaak worden daarbij de zachtere aspecten van het verandermanagement – de medewerkers – over het hoofd gezien. De werknemers moeten in staat zijn om het leiderschap te vertrouwen, maar dat kan alleen wanneer het management zijn authenticiteit bewaart.” (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close