Economie

‘Trumpeconomics’ wordt struikelblok voor de Democraten

In de Verenigde Staten staan de democraten bij de presidentsverkiezingen volgend jaar voor een bijzonder moeilijke opdracht. Ze zullen immers op zoek moeten gaan naar een strategie om het economisch beleid van zetelend president Donald Trump aan te vallen. Dat blijkt echter niet eenvoudig. Dat zegt Courtney Weaver, politiek correspondent van de Britse zakenkrant Financial Times in Washington.

Weaver verwijst daarbij naar recente cijfers waaruit blijkt dat de Amerikaanse werkloosheid tot amper 3,6 procent is teruggevallen. De gemiddelde uurlonen zijn bovendien op een jaar met 3,2 procent gestegen. Mogelijk zullen de democraten vooral op de kwaliteit van de arbeid moeten spelen.

Herverkiezing

“Donald Trump heeft al duidelijk gemaakt dat de economie een belangrijke basis van zijn herverkiezingscampagne zal worden,” benadrukt Courtney Weaver. “Uit een recente enquête van Cable News Network (CNN) bleek dan ook dat 56 procent van de Amerikaanse bevolking positief reageert op het economisch beleid van Donald Trump.”

“Dat is het hoogste cijfer in meer dan twee jaar. In het algemeen heeft 45 procent van de Amerikanen over de zetelende president een positief oordeel. Een meerderheid van 54 procent zegt echter zich niet achter Trump te kunnen scharen.”

“We vragen ons af op welke manier de democraten het economisch beleid van de huidige regering zouden kunnen aanvallen,” zegt Kayleigh McEnany, nationaal perssecretaris van het herverkiezingscomité van Donald Trump. “Het is onbegrijpelijk dat zij beweren dat de Amerikaanse bevolking niet van het economisch beleid van Trump kan profiteren. Tegelijkertijd kan immers iedereen vaststellen dat de werknemers in realiteit de baten van de sterke conjunctuur kunnen ervaren.”

“De campagne van de Democratische Partij heeft zich tot nu toe niet op de economie toegespitst,” benadrukt Weaver. “De aandacht gaat vooral naar andere knelpunten. Dat geldt vooral voor de gezondheidszorg, die voor de Amerikaanse kiezer bijzonder belangrijk blijkt. Ook onderwijs is een favoriet democratisch onderwerp. Een aantal kandidaten richt zijn aanvallen vooral op het persoonlijke karakter van de zetelende president.”

Levenskwaliteit

“Alleen op economisch gebied kan Trump de concurrentie met de democraten aangaan,” zegt Simon Rosenberg, voorzitter van het New Democrat Network in Washington. “Maar ondanks de sterke tewerkstellingsstatistieken en de positieve berichtgeving op de aandelenmarkt, kunnen de democraten ook economisch nog altijd een aantal troeven uitspelen.”

“Ze zouden zich kunnen concentreren op de grote inkomensongelijkheid of op het handelsbeleid van Donald Trump. De handelsoorlogen van de Amerikaanse president hebben immers een aanzienlijk deel van de Amerikaanse economie zware slagen toegebracht.”

De handelsoorlogen hebben onder meer de grondstoffenprijzen opgedreven. “Onder meer de Amerikaanse landbouw voelt daarvan de gevolgen,” zegt David Swenson, professor economie aan de Iowa State University. “Dit heeft in vele landbouwgemeenschappen tot grote onzekerheid geleid.”

Jennifer Sherer, directeur van het Labor Center aan de University of Iowa, benadrukt dat de tewerkstellingscijfers weinig zeggen over de kwaliteit van de arbeid. Sherer wijst er daarbij op dat vele Amerikanen meerdere banen moeten aannemen om rond te kunnen komen. Anderen moeten zich met een laag loon tevreden stellen. “Werkgevers zeggen dat er te weinig kandidaat-werknemers zijn,” zegt Sherer. “Toch zien we op de lonen geen enkele opwaartse druk.”

Ook William Boal, professor economie aan de Drake University in Iowa, erkent de hoge tewerkstellingsgraad, maar beklemtoont dat de kwaliteit van die arbeid in vraag moet worden gesteld.

Kamala Harris, een van de democratische kandidaten voor de presidentsverkiezingen, zegt dat de problemen niet om tewerkstelling gaan, maar wel om leefbare lonen. “Dat is de reden waarom vele Amerikanen gedwongen worden meerdere banen aan te nemen,” aldus Harris. “Zij hebben werk, maar niet tegen een vergoeding die hen een fatsoenlijke levenskwaliteit biedt.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close