Business

Tsjechisch president: ‘Migrantencrisis is schuld van VS en enkele EU-landen’

‘De migrantencrisis die Europa treft vindt haar oorzaak in de door de VS en zijn bondgenoten geïnitieerde onverstandige acties in Irak, Libië en Syrië.’ Dat zegt de Tsjechische president Miloš Zeman in een voor de televisie opgenomen interview met de Praagse krant “Blesk”.

“De huidige migratiegolf ontstond vanwege het krankzinnige idee om te interveniëren in Irak, waar zich zogenaamd massavernietigingswapens bevonden – uiteindelijk werd er niets gevonden”, aldus Zeman, die er aan toevoegt dat dezelfde migratiegolf ook een gevolg is van ‘het krankzinnige idee om in Libië en later ook in Syrië voor orde te zorgen”.

Volgens Zeman liggen die handelingen aan de basis van de nieuwe terreurregimes in de regio, die op hun beurt de huidige en niet te stoppen toestroom van illegale migranten naar Europa tot gevolg hebben.

“Niet alleen de VS zijn schuldig, ook EU-landen (naast Australië, maakten ook Polen en het VK deel uit van de zogenaamde coalition of the willing) die de acties tegen Libië hebben gecoördineerd”, benadrukte Zeman.

De Tsjechische president toonde zich voorstander van de herinvoering van het systeem van vredeshandhaving door blauwhelmen – de vredestroepen van de Verenigde Naties.

Zeman zal in dat verband deze herfst voor de algemene vergadering van de VN een voorstel doen. Met dat verschil dat deze blauwhelmen ‘niet langer vredebewarende maatregelen moeten nemen, maar dat ze zullen bestaan uit elitesoldaten die trainingskampen van terroristen vernietigen.’

Zeman – wiens functie overwegend protocolair is – staat bekend om zijn kritiek op het internationale terrorisme en zijn link met de islam. 

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close