Articles

Twee op drie werknemers verdienen minder dan gemiddelde maandloon

Een werknemer kan in België gemiddeld rekenen op een bruto maandloon van 3.414 euro, maar bij mannen loopt dat op tot 3.471 euro, tegenover 3.252 euro voor hun vrouwelijke collega’s.

Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie, gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden. In werkelijkheid is het genderverschil op de Belgische arbeidsmarkt echter gevoelig groter. De officiële loonkloof van 6 procent geldt immers enkel voor fulltime werknemers, terwijl bij vrouwen heel vaak van een deeltijdse baan sprake is. Daardoor zou de reële kloof verder tot 20 procent oplopen.

Directeur

Een verdere analyse wijst uit dat twee derde van de Belgische werknemers onder het gemiddelde brutoloon blijft. De mediaan ligt dan ook op 2.976 euro. Aan de 10 procent best betaalde werknemers van het land wordt een salaris van minstens 5.178 euro gegeven. Helemaal onderaan de weddeschaal bevindt zich een groep van 10 procent die minder dan 2.200 euro ontvangt. Directeurs van grote ondernemingen ontvangen het grootste loon, gevolgd door managers met verantwoordelijkheid voor informatica of administratie. De laagste lonen worden betaald aan kelners, kappers en schoonmakers. Gemiddeld worden de hoogste lonen betaald in de petrochemische nijverheid, gevolgd door consultants en financiële dienstverleners. Daarentegen zijn de maatschappelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening en horeca de minste goede betalers. Een arbeider verdient gemiddeld 2.696 euro. Hij begint aan een salaris van 2.287 euro en geniet tijdens zijn carrière een loonsverhoging van 18 procent. Een bediende daarentegen verdient gemiddeld 3.856 euro. Hij begint met 2.265 euro, maar geniet een totale loonsverhoging van 129 procent. Brussel betaalt de hoogste lonen van het land.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close