Business

Unizo vindt nieuwe regelgeving werkloosheidsuitkering redelijk

De werkgeversorganisatie Unizo kan geen begrip opbrengen voor de harde kritiek van de vakbonden en de armoedeorganisaties op de nieuwe regelgeving op de werkloosheidsuitkering. In die nieuwe regeling is voorzien dat het niveau van de uitkeringen sneller daalt en werklozen vlugger op een lager bedrag terugvallen. In vergelijking met de maatregelen die in andere Europese landen worden genomen, is het Belgische stelsel volgens de werkgeversorganisatie redelijk en voorzichtig en wordt een sociale correctie gehanteerd. Unizo voegt er aan toe dat de maatregel werklozen zal aanzetten om actief naar werk te zoeken. Bovendien wordt erop gewezen dat de degressiviteit van de uitkeringen pas na veertien of vierentwintig maanden ingaat. Volgens Unizo zou de maatregel in Vlaanderen betrekking hebben op 52.836 werklozen, terwijl bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) nog 50.753 vacatures openstaan. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close