Economie

Vakbonden verenigen zich tegen Amazon

Werknemers van het ecommerce-concern Amazon willen een grensoverschrijdende actie opzetten om hun belangen beter te kunnen verdedigen. Het personeelsbeleid van Amazon krijgt al vele jaren met zware kritiek af te rekenen. De individuele werknemer stond in de strijd voor betere rechten echter nagenoeg machteloos. Door een internationale vakbondswerking wil het personeel daarin echter verandering brengen. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn daarvoor vertegenwoordigers uit vijftien landen over de hele wereld samengekomen.

De samenkomst was opgezet om een situatieschets te kunnen maken van de arbeidsomstandigheden in de grote logistieke centra van Amazon.

Arbeidsomstandigheden

Het bedrijf telt momenteel wereldwijd ongeveer achthonderd grote depots. Van daaruit gaan de bestellingen naar de eindklant. Het bedrijf opent regelmatig nieuwe distributiecentra. Veel werknemers vinden echter dat het bedrijf aan zijn personeel overdreven eisen stelt.

Er zijn ook vele klachten over de lage lonen die Amazon aan zijn medewerkers betaalt. De samenkomst in Berlijn moest de klachten van het wereldwijde personeelsbestand van Amazon samenbrengen. De aanwezigen wisselden ook van gedachten over mogelijke acties.

“We leren dat we niet alleen zijn,” benadrukte Christy Hoffman, secretaris-generaal van de internationale vakbondskoepel UNI Global Union, tegenover het persbureau Agence France Presse (AFP). “We moeten vaststellen dat we in alle regio’s voor dezelfde uitdagingen staan. Over de hele wereld worstelen werknemers van Amazon met slechte werkomstandigheden.”

Werknemers klagen onder meer dat hun activiteiten tot op de seconde worden gevolgd. Het minste signaal van productiviteitsverlies zou op een ontslag kunnen uitdraaien. Vele klachten hebben ook te maken met een slechte verloning.

De samenkomst in Berlijn moet daarop een aantal antwoorden helpen vinden. Het personeel hoopt onder meer met collectieve arbeidsovereenkomsten de situatie te kunnen verbeteren.

“Minstens eisen de werknemers een meer ordelijke vorm van dialoog met het management,” betoogde Stefanie Nutzenberger, vertegenwoordiger van de Duitse vakbondsvereniging Verdi. “Wanneer we de actie in verschillende landen kunnen coördineren, moet Amazon wel met een reactie komen. Wanneer er strijd dreigt, toont het bedrijf bereidheid om te praten.”

De voorbije jaren hebben de Europese vakbonden met gerichte acties van Amazon de nodige tegemoetkomingen willen afdwingen. Stakingen op cruciale koopdagen zoals Prime Day of Black Friday moesten de eisen kracht bijzetten.

Collectief

Deze acties verstoorden de vlotte pakketbezorging. Op die manier vestigde het personeel van Amazon ook de aandacht van het publiek voor de arbeidsomstandigheden bij de onderneming. Twee jaar geleden bereikten de vakbondsacties een nieuw hoogtepunt.

Toen zette het personeel in heel Europa een vijftigtal stakingsacties op. Een aantal van die acties werden internationaal gecoördineerd. Op sociale media probeerden de werknemers met het initiatief Wearenorobots campagne te voeren en aandacht te vragen voor hun problemen en eisen.

Matthew Painter, een Britse vertegenwoordiger van UNI Global Union, zegt echter dat het protest vaak tot onderlinge privéberichten beperkt blijft. “Het kan nog een hele tijd duren vooraleer een wereldwijde actie zou kunnen worden opgezet,” meent Painter. “Daarbij moet immers ook gekeken worden naar de verschillen in de regelgeving van de individuele landen.”

Vooral buiten Europa blijkt die grensoverschrijdende samenwerking echter nog in zijn kinderschoenen te staan. “In Zuid-Amerika bevinden we ons op een totaal onbekend terrein,” getuigde Henry Oliveira, een vakbondsafgevaardigde uit Uruguay, daarbij. Stefanie Nutzenberger laat echter verstaan dat er ooit internationale acties zullen worden opgezet.

In een reactie zegt Amazon Duitsland de aantijgingen van de UNI Global Union te verwerpen. “Amazon bewijst elke dag dat men ook zonder een collectieve arbeidsovereenkomst een eerlijke en verantwoordelijke werkgever kan zijn,” aldus het bedrijf.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close