Economie

Vastgoed aan grens tussen China en Noord-Korea 50% duurder op 2 weken

Op de Chinese vastgoedmarkt wordt de jongste periode een nieuwe groeiregio opgemerkt. Er kon de voorbije maanden immers een plots toenemende interesse voor immobiliën in Dandong, een stad van 2,4 miljoen mensen op 840 kilometer afstand van Peking, worden opgetekend. Reden voor de toenemende aantrekkingskracht van Dandong moet worden gezocht in haar ligging langsheen de Yalu-rivier, die de grens tussen China en Noord-Korea vormt.

Dandong is dan ook het grote centrum van de handelstrafieken – zowel legaal als illegaal – tussen beide landen. Beleggers hopen dat de toenaderingen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld ook Dandong ten goede zullen komen.

Ontmoeting

“In maart dit jaar, toen de Amerikaanse president Donald Trump hintte op een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un, werden in Dandong vastgoedprojecten met een totale oppervlakte van 320.000 vierkante meter verkocht,” aldus het magazine Bloomberg. “Dat was het hoogste niveau in acht jaar tijd.”

“Ook in april liet de verkoop met 290.000 vierkante meter een aanhoudend sterke verkoop optekenen. De lokale vastgoedmarkt kon duidelijk profiteren van de ontmoeting tussen Kim Jong Un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In. Er versoepeling van de relaties zou immers belangrijke economische sancties tegen Noord-Korea kunnen doen beëindigen, met een stimulans voor grensoverschrijdende handel tot gevolg.”

Door de grotere interesse voor het lokale vastgoed hebben makelaars in Dandong de immobiliënprijzen al met 50 procent opgetrokken. Nog anderen hebben hun eigendommen opnieuw van de markt gehaald, speculerend op een verdere stijging van de vraag en de prijzen.

Een gedeelte van Dandong werd speciaal gebouwd voor de handel met Noord-Korea. “De meeste kopers in deze wijken zijn speculanten,” erkent Jason Cheung, lokaal verantwoordelijke van vastgoedconsulent Cushman & Wakefield. “Die activiteit ligt aan de basis van de snel stijgende vastgoedprijzen in het gebied.”

Brug

Danong was tot nu toe op de Chinese vastgoedmarkt steeds een achterblijver gebleven. In maart lagen de vastgoedprijzen in de grensstad 4,1 procent hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Over diezelfde periode kon op de totale Chinese vastgoedmarkt een gemiddelde groei met 6,8 procent worden opgetekend.

De recente prijsstijgingen zouden ook de interesse van de autoriteiten hebben gewekt. China probeert immers ongezonde prijsstijgingen op de nationale vastgoedmarkt tegen te gaan. In eerste instantie werd daarbij gekeken naar de grootste metropolen, maar vervolgens kwamen ook de secundaire en tertiaire steden in het vizier.

Bloomberg merkt wel op dat voor een verhoopte economische hoogconjunctuur voor de regio van Dandong wellicht nog geruime tijd geduld zal moeten worden geoefend. De Vriendschapsbrug over de Yalu, de belangrijkste verbinding tussen China en Noord-Korea, biedt immers slechts ruimte voor één spoortraject en wegverkeer met één rijstrook.

De New Yalu River Bridge, die vier jaar geleden werd voltooid, blijft voorlopig ongebruikt. Op Noord-Koreaans grondgebied is er immers geen wegeninfrastructuur die op de nieuwe brug aansluit.

Show More
Close
Close