Lifestyle

Vaticaan opent de deur voor gehuwde priesters in afgelegen gebieden

De Rooms-Katholieke Kerk gaat in oktober ter gelegenheid van de volgende bisschoppensynode bekijken of gehuwde mannen in het afgelegen Amazonegebied tot priester kunnen worden gewijd. Op die manier moet het tekort aan priesters in die regio worden opgevangen. Ook bestaat de mogelijkheid dat vrouwen „een soort officieel ambt” zouden mogen uitoefenen, al is daar nog weinig duidelijkheid over.

Dat alles staat te lezen in een voorbereidend werkdocument dat maandag door het Vaticaan is verspreid. Nooit eerder maakte het Vaticaan zo direct melding van de mogelijkheid van een getrouwd priesterschap. Van een grotere rol voor vrouwen in de kerk, evenmin.

Gehuwde priesters moeten een uitzondering blijven

Nog volgens het document komen enkel oudere en voorbeeldige leden van de plaatselijke rooms-katholieke gemeenschap in aanmerking. Het idee van gehuwde priesters werd al enkele keren door paus Franciscus geopperd, maar nooit formeel op papier gezet. Het zou wel om een uitzondering gaan dat zich beperkt tot die zones waar de Kerk geen officiële vertegenwoordigers heeft. Op korte termijn is de afschaffing van het celibaat dus niet aan de orde.

„Hoewel het celibaat een geschenk is voor de kerk, zijn er verzoeken geweest om in de meest afgelegen gebieden van de regio de mogelijkheid te bestuderen om priesterwijding toe te kennen aan oudere mannen, bij voorkeur inheemse, gerespecteerde en aanvaarde leden van hun gemeenschap”, aldus het document.

Aantal roepingen en priesters in dalende lijn

Zowel het aantal priesters als het aantal roepingen zijn in dalende lijn. Het aantal roepingen daalt sinds 2010 met 3,1% per jaar. Het aantal priesters daalde in 2017 met 389 voor een totaal van 414.969. Dat alles terwijl het aantal katholieken volgens de statistieken van het Vaticaan in de wereld opmerkelijk genoeg blijft toenemen.

De synode vindt van 6 tot en met 27 oktober plaats in Rome. Daar komen dan bisschoppen en andere vertegenwoordigers –bijvoorbeeld van inheemse volkeren– uit verschillende landen samen. Bij het slot van de synode wordt dan door de deelnemers gestemd over verschillende artikelen. Die worden op hun beurt in een slotdocument opgenomen. Uiteindelijk beslist paus Franciscus wat er met de aanbevelingen gebeurt.

Volgens Kardinaal Robert Sarah “kan geen enkele bisschoppensynode het priestercelibaat opheffen. Wat niet verhindert dat de kerk werk moet maken van een sterkere aanwezigheid bij lokale gemeenschappen.”

Show More
Close
Close