Economie

Venezolaanse vrouwen betalen economische crisis met massale zwangerschappen

In Venezuela weegt de economische crisis steeds zwaarder op de bevolking. Vrouwen dreigen daarvan het grootste slachtoffer te worden. Het land heeft immers nog nauwelijks toegang tot medische voorraden. Daardoor blijven ook contraceptiva voor een groot deel van de vrouwelijke bevolking ontoegankelijk. Venezuela kent dan ook een grote golf zwangerschappen, terwijl de aanstaande moeders vrezen dat ze die kinderen onmogelijk een degelijk leven zullen kunnen bieden.

Internationale hulporganisaties zijn inmiddels wel begonnen met de verspreiding van grote voorraden contraceptiva, maar veel resultaat levert dat momenteel niet op.

Chavez

“De communistische regering van wijlen Hugo Chavez steunde arme moeders met een maandelijks onderhoudsgeld,” betoogt Christine Armario, Zuid-Amerikaans correspondent voor het persbureau Associated Press (AP). “De grondwet die Chavez opstelde beloofde aan de Venezolaanse vrouwen een omvattend pakket gezinsplanning.”

“Het bleek echter moeilijk om die beloftes waar te maken. Er viel uiteindelijk weinig verbetering in de toegang tot contraceptiva te merken. Uit cijfers van de overheid blijkt dat onder het regime van Chavez het aantal tienerzwangerschappen verder bleef oplopen.”

Ook Nicolas Maduro, de opvolger van Chavez, heeft weinig gedaan om de situatie om te keren. Hij moest bovendien afrekenen met een gigantische economische crisis. “De middelen van de staat raakten snel op en de ondersteuning van arme vrouwen viel nagenoeg volledig weg,” benadrukt Armario.

“Het overlijdensrisico van Venezolaanse moeders bij de geboorte van een kind liep snel op. De rechtenactiviste Luisa Kislinger zegt dan ook dat de Venezolaanse vrouwenbeweging onder Madura een zware terugslag heeft gekend. Vrouwen hebben volgens haar geen enkel middel meer om een zwangerschap te beletten.”

Volgens medische experts zou die dodentol alleen al door het verdelen van contraceptiva met een derde kunnen worden teruggebracht. Ook het probleem van de tienerzwangerschappen zou op die manier beter kunnen worden aangepakt.

Uit cijfers van de eerste helft van dit decennium blijkt dat 23 procent van de geboortes het gevolg waren van tienerzwangerschappen. Sommige organisaties maken zelfs gewag van 28 procent. Per duizend adolescenten tussen vijftien en negentien jaar zouden in Venezuela 85,3 tienerzwangerschappen worden opgetekend. Dat is meer dan het dubbele van het wereldwijde gemiddelde.

Emigratie

“Maduro heeft jarenlang ontkend dat zijn land een humanitaire crisis kende,” zegt Armario. “Sinds kort heeft hij toch internationale hulp aanvaard. Het grootste gedeelte van die hulp richt zich echter op voeding en geneesmiddelen. Voor contraceptiva is er niet veel ruimte.”

“Het United Nations Population Fund heeft tot nu tot 45.000 dosissen voor een hormonale inplanting verspreid. Daardoor kan echter slechts een klein deel van de vrouwen worden behandeld. Volgens Jorge Diaz Polanco, socioloog bij het Venezolaanse Gezondheidsobservatorium, telt het land negen miljoen vrouwen die de kans op een zwangerschap lopen.”

Vele zwangere Venezolaanse vrouwen zoeken dan ook een uitweg naar buurlanden, waar ze hopen wel de nodige medische begeleiding te kunnen krijgen. “In Colombia hebben sinds het midden van dit decennium al meer dan 26.000 Venezolaanse vrouwen een kind gebaard,” benadrukt Armario. “Dat legt ook een zware druk op de Colombiaanse gezondheidszorg.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close