Articles

Vergelijking met anderen kan extra motivatie vormen

Een vergelijking met anderen die slechter af zijn kan voor een patiënt een motivatie vormen om beter voor zichzelf te zorgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University en de Drexel University bij honderdtachtig diabetes-patiënten. De onderzoekers merken op dat een blijvende motivatie voor zelfzorg in een aantal geneeskundige problemen, zoals diabetes, een bijzonder grote uitdaging, maar stellen dat de rol van sociale invloeden op de motivering en het gedrag onvoldoende aandacht krijgt.

 

De onderzoekers stelden vast dat de motivatie voor zelfzorg bij patiënten afhankelijk is van de perceptie over het verschil met collega’s in de omgang met de ziekte. Patiënten die de getuigenis lazen over een collega die goed bleek te kunnen omgaan met de ziekte en daarbij een groot verschil met de eigen situatie opmerkten, bleken de laagste motivatie tot zelfzorg te vertonen. Daarentegen bleken die verschillen tot een grote motivatie te leiden wanneer de collega niet goed bleek te kunnen omgaan met zijn aandoening.

 

Er wordt nog opgemerkt dat de respondenten in het algemeen een voorkeur vertoonden om een getuigenis te lezen van een patiënt die erin slaagde om goed om te gaan met milde symptomen van de ziekte. De ernst van de aandoening bleek echter geen invloed te hebben op het motivatie-niveau. “Ontmoetingen in hulpgroepen of in de wachtkamer van ziekenhuizen vormen voor patiënten gelegenheden om zich met lotgenoten te vergelijken,” merkt onderzoeksleider Danielle Arigo op. “Hulpverleners zouden een inzicht moeten hebben in de impact die deze ontmoetingen kunnen hebben.” (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close