Economie

Verhoogd comfort doet Belg investeren in smart home

Een lager energieverbruik of een goedkopere factuur blijken bij Belgische gezinnen geen grote drijfveren om in intelligente woningen te investeren. Daarentegen kan het streven naar persoonlijk comfort wel een belangrijke stimulus vormen. Dat zegt onderzoek van consulent Direct Research en het bedrijf Somfy, gespecialiseerd in domotica, bij meer dan duizend Belgische gezinnen.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat comfort voor de Belgische consument de belangrijkste eigenschap van de woning is (32 procent). Daarna volgen de locatie (20 procent) en de beschikbare oppervlakte (20 procent).

Temperatuur

“Indien intelligente en geautomatiseerde oplossingen aan dat comfort bijdragen, is het Belgische gezin graat bereid om in deze technologieën te investeren,” aldus de onderzoekers. “Bij de bezitters van domotica noemt 74 procent een verhoging van het comfort de belangrijkste drijfveer voor de aankoop.”

Het rapport betoogt dat de Belgische consument ook een duidelijk beeld over het comfort van zijn woning heeft. Daarbij verwijzen de respondenten immers in eerste plaats naar een aangename temperatuur. Die wordt door 56 procent als een prioriteit naar voor geschoven.

“We ervaren dat de interesse in robotisering en automatisering sterk toeneemt,” zegt Thomas Verhamme, country manager bij Somfy België. Door een automatisering van verwarming en de airconditioning weten de huishoudens dat hen na de werkdag een comfortabele woning wacht. Dat vindt men volgens Verhamme ook in de cijfers van de enquête terug.

De studie kwam daarbij tot de vaststelling dat 20 procent van de ondervraagden liever zelf geen extra inspanningen doet om de woning comfortabel te maken. “Naast de thermostaat en de verlichting dragen dan ook onder meer geautomatiseerde rolluiken en zonweringen de belangstelling van de Belgische consument weg,” zeggen de onderzoekers nog.

Daarbij bleek tevens dat de Belgische consument de woonkamer het hart van de woning beschouwt. De studie toonde dan ook dat 75 procent van de consumenten in eerste plaats op die locatie comfort bijzonder belangrijk vindt. Daarna volgen de slaapkamers.

Speakers

“Hoewel de Belgische consument vooral aan comfort denkt, is er ook aandacht voor een ecologische en economische meerwaarde,” stippende onderzoekers nog aan. “Volgens de studie wil 55 procent in energie-efficiëntie investeren. Daarbij kijkt men vooral naar kostenbesparingen op langere termijn. Bij 25 procent is er ook interesse voor investeringen met ecologische doelstellingen.”

Consumenten die eerder al in geautomatiseerde oplossingen hebben geïnvesteerd, blijken echter heel andere motivaties te hanteren. In die groep wees amper 27 procent naar meerwaarden op het gebied van energie-efficiëntie. “Dit fenomeen illustreert dat effectief investeren omwille van duurzaamheid moeilijk blijft,” werpen de onderzoekers op.

Cruciaal bij toepassingen van domotica is ook het gebruiksgemak. “Een eenvoudige bediening van alle geautomatiseerde oplossingen is dan ook een absolute noodzaak,” zegt Thomas Verhamme. “Met een centrale bediening is het gelukkig mogelijk om de verschillende producten, ongeacht de leverancier, met één applicatie op de smartphone te beheren en te besturen. Dankzij de smartphone is dit beheer ook vanop afstand mogelijk.”

Verhamme wijst daarbij ook op de mogelijkheden die intelligente speakers kunnen bieden. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat spraakbesturing één van de volgende grote trends in de sector wordt. Uit een recent onderzoek van Imec blijkt dat nu al 8 procent van de Vlaamse gezinnen een intelligente speaker bezit. Bij de jongere generaties zou bovendien 27 procent van de gezinnen interesse hebben om de technologie aan te kopen.

Tags
Show More
Close
Close