Articles

Verklikkers bieden fiscus meestal weinig meerwaarde

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden bij de Belgische belastingdienst door 1.542 partijen meldingen gedaan van mogelijke fiscale inbreuken die door andere burgers zouden zijn gepleegd. Dat betekende een daling met 2,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën. Opgemerkt wordt dat de meldingen vaak afkomstig zijn van gewezen partners na een relatiebreuk of ontslagen medewerkers van een onderneming, die op deze manier met de andere partij nog een rekening hopen te kunnen vereffenen. Bij de FOD Financiën wordt echter opgemerkt dat bij de uitvoering van de controles slechts in beperkte mate rekening wordt gehouden met de initiatieven van deze verklikkers. “De controleurs wachten zeker niet op verklikkers om in actie te komen,” benadrukt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

Bevoegdheden

Adyns laat verstaan dat de aantijgingen wel een onderdeel van een totaalpakket aanwijzingen tegen een malafide belastingplichtige kunnen vormen, maar dat er nooit exclusief op basis van de verklikker acties zullen worden ondernomen. Er wordt aan toegevoegd dat de beschuldigingen ook vaak geen enkele grond van waarheid bevatten of geen overtreding blijken te bevatten. Tevens moet vaak worden vastgesteld dat verdachte signalen van onverklaarbare rijkdom worden gemeld, terwijl uiteindelijk blijkt dat de belastingplichtige wel degelijk aan alle fiscale vereisten heeft voldaan. Bovendien wordt aangevoerd dat de controleurs met de meldingen van de verklikkers vaak geen verdere stappen kunnen ondernemen omdat de materies niet tot de bevoegdheid van de fiscus behoren. In totaal werden vorig jaar bij de fiscus 2.757 meldingen van verklikkers ontvangen.

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close