Articles

Wereld telt 318.000 ‘superrijken’ tegen 2020

Tegen het einde van dit decennium zal de wereld meer dan 318.000 superrijken – met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar – tellen. Dat betekent een stijging met 50 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Wealth-X.

Het gemeenschappelijk vermogen van de superrijken zal volgens de onderzoekers tijdens diezelfde periode met 54 procent stijgen tot 46,2 biljoen dollar. Op dit ogenblik woont één op de tien superrijken in New York, Londen of Tokyo. Hun aandeel heeft echter een lichte terugval gekend, ten voordele van steden in Azië en Latijns-Amerika. Het voorbije jaar telde de wereld 212.615 superrijken. Dat betekende een bescheiden toename met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. “Die situatie zal de volgende jaren echter een drastische ommekeer kennen,” benadrukt Benjamin Kinnard, analist bij Wealth-X. “Hun vermogens zullen tot het einde van dit decennium een gemiddelde groei met 9 procent per jaar laten optekenen.”

Verstedelijking

Deze evolutie zal volgens Kinnard vooral worden gedreven door een verdere verstedelijking en een toenemende consumptie in de opkomende markten en de adoptie van technologische innovaties in alle aspecten van het leven. “Ook de financiële markten zullen een belangrijke basis vormen van de toenemende rijkdom,” werpt Kinnard op. “De prijsdalingen voor energie en grondstoffen de voorbije periode hebben op vele superrijken een negatieve invloed gehad.” “Anderzijds kon worden opgemerkt dat productielanden zoals Duitsland en India, die energie moeten invoeren, konden profiteren van de lagere olieprijzen, waardoor in die regio’s een bescheiden groei van het aantal superrijken kon worden opgetekend.” De financiële sector vormt de grootste basis van de wereldwijd populatie superrijken, maar de productie-industrie is aan een inhaalbeweging bezig. Bijna twee op drie superrijken is selfmade, terwijl 18,9 procent zijn rijkdom heeft verworven door een combinatie van een erfenis en eigen ondernemerschap. Individueel beschikt deze groep gemiddeld over 141 miljoen dollar activa. Dat bedrag neemt elk jaar met 290.000 dollar toe. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close