Business

Vijftigplussers verantwoordelijk voor groei werkende populatie

België telde het voorbije jaar 4,524 miljoen werkende inwoners. Dat betekende een stijging met 0,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De groei valt echter exclusief toe te schrijven aan een stijging met 3 procent in de leeftijdsgroep van de vijftigplussers. In de categorie tot vierentwintig jaar is er daarentegen sprake van een daling met 2 procent. In de groep tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar werd eveneens een lichte achteruitgang opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat de werkgelegenheid bij vijftigplussers op tien jaar tijd van 40,9 procent tot 52,3 procent is gestegen. Verder wordt opgemerkt dat de werkende populatie in Brussel en Wallonië vorig jaar een stijging met respectievelijk 1,7 procent en 0,9 procent heeft laten optekenen, terwijl in Vlaanderen sprake zou zijn van een lichte daling. België kent nu een activiteitsgraad van 67,2 procent. Dat betekent een lichte daling tegenover het jaar voordien. (MH)

Show More

Express wordt Business AM

Close
Close