Politiek

Viktor Orbán: “Elites van 1968 moeten worden weggestemd”

Immigratie moet het onderwerp worden van de Europese verkiezingen die volgend jaar plaatsvinden en de elites van 1968 moeten worden weggestemd. Het zijn twee eisen die de Hongaarse premier Viktor Orbán vorige week stelde in een speech die hij gaf ter gelegenheid van een bezoek aan een Hongaarse minderheid in Roemenië. 

Orbán ziet zich na zijn verkiezingsoverwinning van eerder dit jaar duidelijk gesterkt in de rol van leider van Oost- en Centraal Europa. Zijn ultieme doel daarbij is om van de EU een los een samenwerkingsverband van landen te maken. Daarbij schuwt hij de kritiek op Brussel niet. Vooral de hypocriete houding tegenover Rusland stoot hem tegen de borst. De EU laat geen gelegenheid onbenut om Rusland te bekritiseren, terwijl Duitsland ondertussen pijpleidingen bouwt om Russisch gas te importeren. Volgens Orbán dreigt Centraal-Europa de prijs te betalen voor deze hypocrisie.

Alliantie met Steve Bannon

Orbán verwelkomt daarom ook het project van de Amerikaanse stokebrand Steve Bannon (foto onder), die tracht een sterke fractie in het Europees Parlement te creëren met als doel de verwezenlijkingen van de Europese integratie na de Europese verkiezingen ongedaan te maken. Indien Orbán mee zijn schouders onder dat project zet, nemen de Europese elites hem best serieus, want anders zou hij zijn droom wel eens werkelijkheid kunnen zien worden, denken politieke commentatoren.


© EPA

Rechtstreeks uit het Trump-boek: “Een sterk Europa”

In zijn speech had hij het herhaaldelijk over ‘een sterk Europa’, zonder uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Ook de Hongaar neemt hier dus een recept over uit het Trump-boek van populisme en door voortdurend een term te herhalen verliest hij uiteindelijk elke betekenis.

Want Orbán streeft een Europees model na dat niet in het schema van de ‘founding fathers’ van de EU past. Het alternatief voor een liberale democratie is volgens de Hongaarse leider niet langer een illiberale democratie, maar het christendemocratische model. Dat liberalisme en christelijke democratie wel degelijk bij elkaar kunnen passen als de wet wordt nageleefd, is iets dat Orbán liever niet hoort zeggen. 

Export van de Hongaarse christendemocratie is begonnen

Toch mag worden gesteld dat de export van de Hongaarse christendemocratie is begonnen. Naast het verwerpen van immigratie en het protest tegen de zogenaamde ‘gender-ideologie’ (die stelt dat het verschil tussen man en vrouw niet wezenlijk is) wordt het liberale maatschappelijke model voorgesteld als een bedreiging voor het traditionele gezin.

Dat Orbán zijn toespraak beëindigde door te stellen dat hij de elites van 1968 van de macht wil verdrijven is geen loze uitspraak. Hij maakt zich wel degelijk klaar om ‘de door Duitsland en Frankrijk geleide Brussels bureaucratie’ te hervormen. Orbán is de vijand nummer 1 van wat hij de ‘als democratie vermomde liberale dictatuur’ noemt.

Show More
Close
Close